Grzegorz Banaś Pdczas Komisji W Tle Flaga Województwa świętokrzyskiego

Obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

W środę 23 listopada, z udziałem członka Zarządu Województwa Tomasza Jamki, obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obradom przewodniczył radny Sejmiku Grzegorz Banaś.

Podczas posiedzenia komisji radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia województwu małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego, dotyczącego organizacji połączeń o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kraków – Sędziszów w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2022/ 2023.

Wydali także pozytywną opinię dotyczącą projektu uchwały w sprawie powierzenia przez województwo świętokrzyskie województwu podkarpackiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sandomierz – gr. województwa – Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy województwa świętokrzyskiego w 2023 r. W przypadku obu uchwał samorząd województwa świętokrzyskiego przekaże dotacje na pokrycie kosztów przewozów o charakterze użyteczności publicznej wykonywanych na obszarze województwa świętokrzyskiego, do granic regionu.

Zaopiniowano także pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 24 miesięcy, Związkowi Polskich Spadochroniarzy części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc. Dotyczy ona kontynuacji 2-letniego wynajmu części nieruchomości, przeznaczonej pod organizację letniej bazy spadochronowej.

Komisja zaopiniowała negatywnie projekt uchwały w sprawie Apelu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o niezwłoczne podjęcie działań w celu odblokowania i uruchomienia środków finansowych zaplanowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Radni zapoznali się z informacją dotyczącą Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego, informacją związaną z bieżącymi działaniami w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego. Wysłuchali również informacji o realizacji projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2021-2022″.