Obradowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Gośćmi dzisiejszych obrad Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny byli: członek Zarządu Województwa Marek Gos, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej Zofia Czernecka, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Jan Gierada oraz przewodnicząca Świętokrzyskiego Związku Pielęgniarek i Położnych w Kielcach Zofia Małas.

Gośćmi dzisiejszych obrad Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny byli: członek Zarządu Województwa Marek Gos, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej Zofia Czernecka, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Jan Gierada oraz przewodnicząca Świętokrzyskiego Związku Pielęgniarek i Położnych w Kielcach Zofia Małas.

Pierwszym z punktów posiedzenia była informacja z wykonania budżetu województwa za pierwsze półrocze 2008 r. przedstawiona przez skarbnika województwa Zdzisława Wojciechowskiego.

Kolejną kwestią podniesioną przez przewodniczącego Komisji Marka Bogusławskiego było zatwierdzenie projektu uchwały dotyczącej ustanowienia “Świętokrzyskiej Wiktorii”. Nagroda ta przyznawana byłaby corocznie przez marszałka osobom, przedsiębiorstwom i samorządom z województwa świętokrzyskiego, które swoją postawą, działaniami czy dobrymi praktykami w dziedzinie pozyskiwania i wykorzystania funduszy europejskich, kreują pozytywny wizerunek naszego regionu i przyczyniają się do podnoszenia jego rangi nie tylko w kraju, lecz także zagranicą.
– Idea nagrody jest bardzo słuszna. Należy promować ludzi z inicjatywami i chęciami. Warto jednak zastanowić się nad zmianą pisowni słowa “Wiktoria” – zauważył radny Grigorij Szaginian – Może zastapić ją imieniem rzymskiej bogini zwycięstwa i chwały – “Victorii”.
Projekt uchwały w sprawie przyznania nagrody marszałka “Wiktoria Świętokrzyska”, po uwzględnieniu zmiany w pisowni, został jednogłosnie przyjęty przez członków Komisji.

Temat połączenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z Wojewódzkim Specjalitycznym Zespołem Opieki Neuropsychiatrycznej zdominował następny punkt spotkania. Członek Zarządu Marek Gos przedstawił wszystkie zalety tej fuzji. – Połączenie szpitali pozwoli na stworzenie znakomitego ośrodka z doskonale przygotowaną kadrą, wysokowyspecjalizowanym sprzętem medycznym, w obiektach spełniających wymogi programu lecznictwa psychiatrycznego – zaznaczył. – Pacjenci będą mieli komfortową sytuację. Konsultacje i leczenie będzie odbywać się w oddziałach neurologicznych i neurochirurgicznych należących do jednej jednostki ochrony zdrowia.
Po wysłuchaniu głosów obu stron, uczestnicy posiedzenia poprosili o jeszcze jedno spotkanie w celu przedyskutowania wszystkich szczegółów tego przedsięwzięcia.

Na zakończenie radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2006-2013 za 2007 rok oraz ze sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2007 rok.