Obradowała Rada Działalności Pożytku Publicznego

Obradowała Rada Działalności Pożytku Publicznego

Pod przewodnictwem Teresy Śliwy, w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach odbyło się X posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Podczas obrad spośród członków Rady wybrano kandydata  do Rady Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu  Zdrowia. Rada wyraziła także opinię w sprawie projektu Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz pomocy w realizacji  zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych na lata 2014-2020. Zapoznała się także z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.