Obradowało Prezydium WRDS

Obradowało Prezydium WRDS

Kwestie przewodnictwa w WRDS oraz tematów i daty najbliższego posiedzenia pleneralnego były omawiane na posiedzeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, której przewodniczy marszałek województwa świętokrzyskiego.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem działania WRDS, co roku Rada będzie miała nowego przewodniczącego, reprezentujący konkretne strony zasiadające w Radzie. W 2016 roku przewodnictwo sprawował w niej marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

Podczas dzisiejszego posiedzenia zaproponowano nową kandydaturę oraz ustalono czas na zgłaszanie kolejnych. Zostaną one przedstawione podczas posiedzenia plenarnego WRDS, którego członkowie wybiorą nowego przewodniczącego.

– Dziękuję Państwu za dotychczasową współpracę, pełnienie tej roli było zaszczytem i deklarujemy, że samorząd województwa dalej będzie wspierał działania WRDS – zadeklarował marszałek województwa, Adam Jarubas, który będzie przewodniczył Radzie również podczas kolejnego posiedzenia plenarnego.

Podczas zaplanowanego na 5 grudnia posiedzenia plenarnego mają być omawiane zagadnienia ratownictwa medycznego i planowanych zmian w nim w kontekście obecnej działalności i problemów oraz kwestie potencjału naszego regionu w zakresie surowców mineralnych i naturalnych oraz geologii.