Obradowało prezydium WRDS

Obradowało prezydium WRDS

Kwestie tematów, które będą poruszane na najbliższym posiedzeniu plenarnym oraz propozycje tematów na kolejne posiedzenia były omawiane dziś podczas posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Najbliższe posiedzenie plenarne WRDS odbędzie się 12 września o godz. 13. Poruszany będzie na nim problem wpływu wzrostu minimalnego wynagrodzenia na zamówienia publiczne oraz standaryzacja przetargów publicznych z uwzględnieniem go. Mowa ma być również o klauzulach społecznych w umowach podmiotów publicznych.

Zaproponowano również, aby jeszcze w tym roku Rada zajęła się problemami modernizacji drogi kolejowej nr 25 (Opoczno – Końskie – Skarżysko – Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski – Rzeszów) oraz monitorowania przygotowań do wprowadzenia w życie rozwiązań wynikających z Ustawy o zbiorowym transporcie drogowym.

Na wniosek p.o. Dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjęte zostaną również tematy dotyczące aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Przedstawione zostanie również sprawozdanie z prac Zespołu ds. sytuacji w gm. Łagów oraz aktualnej sytuacji w Klimontowie.

Spotkaniu przewodził Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Tomasz Tworek.