Obraduje Konwent Marszałków Województw RP

Obraduje Konwent Marszałków Województw RP

Wicemarszałek Marek Bogusławski bierze udział w odbywającym się w Lubniewicach w regionie lubuskim Konwencie Marszałków Województw RP. Tematykę dyskusji dominują kwestie przeciwdziałania pandemii koronawirusa oraz przygotowanie do nowego okresu programowania i finansowania unijnego (lata 2021-2027).

Pierwsza część spotkania przedstawicieli samorządów województw poświęcona została tematyce stanu finansów europejskich jako odpowiedzi na kryzys ekonomiczny wynikający z pandemii koronawirusa. Goszczący w województwie lubuskim Marek Prawda dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce zwrócił uwagę na nowy element finansowy, kierowany i nastawiony na bezpośrednie i szybkie reagowanie na kondycję Europy w sytuacji pandemii.- Planowana do szybkiego uruchomienia inicjatywa Komisji Europejskiej zwana REACT-EU to odpowiedź na specyficzną sytuację zaistniałą w specyficznym czasie – powiedział Marek Prawda. – Fundusz odbudowy to nasza bezpośrednia reakcja na nową rzeczywistość, którą zaobserwowaliśmy po zamknięciu granic pomiędzy państwami członkowskimi, reakcja na narastające różnice w kondycji finansowej północy i południa Europy oraz reakcja na nasilające się konflikty na tle gospodarczym pomiędzy Ameryką a Chinami. Zależy nam, by Europa widziała przed sobą wspólny interes, by chciała współpracować wewnątrz własnych struktur, wspierała się i popierała element wspólnotowy.

W obradach zdalnie uczestniczył Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski (F3) w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. – Na szybką reakcję na zaistniałą sytuację związaną z koronakryzysem przeznaczamy 47,5 mld euro – powiedział. – Program REACT-EU, który będzie uruchomiony w 2021 i 2022 roku,  ma służyć szybkiej odpowiedzi finansowej, kierowanej do regionów, które najbardziej ekonomicznie odczuły skutki pandemii. Jego celem jest wsparcie inwestycji prozdrowotnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachowania miejsc pracy,  jednocześnie ma pozwolić na długoterminowe rozwijanie gospodarki cyfrowej i zielonej. Jak dodał Christopher Todd, Polska postrzegana jest jako autor i realizator dobrego, sprawdzonego modelu korzystania z europejskich środków spójności. Jednocześnie zwrócił uwagę na konieczność szybkiego uzgodnienia zasad realizowania programów krajowych i regionalnych oraz przyznawania grantów i instrumentów finansowych.

O Wieloletnich ramach finansowych 2021-2027 oraz Planie Odbudowy dla Europy mówiła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Uczestnicy konwentu pochylą się także nad inicjatywą utworzenia Komitetów Integracji Europejskiej. którą przybliży Olgierd Łukaszewicz założyciel Fundacji „My Obywatele Unii Europejskiej im. W. B. Jastrzębowskiego”.

W kolejnych godzinach obrad przedstawiciele samorządów województw w dyskusji skupią się na sytuacji placówek służby zdrowia w dobie pandemii, źródłach wsparcia kierowanego w stronę jednostek medycznych, refundacji procedur medycznych oraz stanie przygotowań do ewentualnej, drugiej fali koronawirusa jesienią bieżącego roku. Udział w obradach wezmą m.in. prof. dr hab. Andrzej Horban konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, prof. dr hab. Krzysztof Pyrć kierownik Pracowni Wirusologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ, a także Filip Nowak, zastępca prezesa NFZ ds. operacyjnych.

Galeria zdjęć