Obradowały Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Obradowały Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Udzielenie pomocy finansowej Nowej Słupi na realizację jubileuszowej edycji imprezy „Dymarki Świętokrzyskie”, uchwała w sprawie sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim, czy wyrażenie zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach części udziału w prawie nieruchomości – między innymi te projekty były opiniowane przez radnych  Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego. W obradach komisji uczestniczyli: przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk i wiceprzewodniczący Andrzej Pruś.

 

Radni pozytywnie zaopiniowali przekazanie dotacji celowej Gminie Nowa Słupia w kwocie 70 tysięcy złotych na wsparcie w organizacji jubileuszowej, 50. edycji cyklicznej, ogólnopolskiej imprezy plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” – Największym kosztem imprezy będzie prezentacja archeologiczna na terenie Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich, która wynosi 180 tysięcy złotych. Pieniądze z dotacji mają być przeznaczone na częściowe pokrycie tej kwoty – argumentowała Małgorzata Kowalińska,  zastępca dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Radni wyrazili zgodę  na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach udziału (wynoszącego 96000/2304000) części w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 32.  Budynek jest  przeznaczony na realizację celu publicznego, tj. siedzibę teatru i wykonywanie przez podmiot zadań statutowych. Z uzasadnieniem dotyczącej tej uchwały zapoznał radnych dyrektor Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego Roman Dziedzic.
 
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Arkadiusz Piecyk przedstawił sytuację na rynku pracy województwa świętokrzyskiego. – Stopa bezrobocia sukcesywnie spada. Na koniec maja 2016 roku osiągnęła wskaźnik 11,7 procent. Jest najniższa w historii regionu – mówił Arkadiusz Piecyk. – Notujemy także najwyższe statystyki od 10 lat, że 47 procent osób zdecyduje się na wyrejestrowanie z urzędu pracy z powodu podjęcia pracy – dodaje dyrektor.

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim na koniec maja  2016 wyniosła 61.989 osób. 

Wzrasta liczba ofert pracy. Największą ilość wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pracodawcy zgłosili (od stycznia do kwietnia 2016 roku )  w powiatach: kieleckim – 2.845 ofert, m. Kielce – 1.974, koneckim – 1.622, starachowickim – 1.496, ostrowieckim – 1.428, a najmniej w: kazimierskim – 237, pińczowskim – 325 i włoszczowskim – 522.

W sumie w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku liczba ofert wzrosła o 46 procent.

Największe zapotrzebowanie jest na pracowników usług i sprzedawców, robotników przemysłowych i rzemieślników, pracowników biurowych, techników i średniego personelu, operatorów i monterów maszyn i urządzeń, pracowników wykonujących prace proste, specjalistów, rolników, ogrodników, leśników i rybaków, przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników.