Obwodnica Starachowic tuż, tuż!

Obwodnica Starachowic tuż, tuż!

Poniedziałek, 11 maja 2020 roku to niezwykle ważny dzień dla samorządu województwa świętokrzyskiego. Wojewoda Zbigniew Koniusz przekazał marszałkowi Andrzejowi Bętkowskiemu pierwszą rządową promesę na budowę estakady nad rzeką Kamienną w ciągu planowanej zachodniej obwodnicy Starachowic. Inwestycja połączy drogę krajową nr 42 w Wąchocku z drogą wojewódzką nr 744 na północy Starachowic. Składać się będzie z mostu o długości 700 metrów oraz 1,1 km dróg dojazdowych. Przekazana dziś promesa opiewa na kwotę 684.076 zł, co stanowi 80% kosztów związanych z wykonaniem prac projektowych tej ważnej inwestycji. Pozostałe 20% pochodzić będzie z budżetu województwa.

W uroczystym przekazaniu dokumentu w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim uczestniczyli także przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, poseł na Sejm Krzysztof Lipiec, a także odpowiedzialny za inwestycje drogowe w regionie, członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka.

Przypomnijmy: Starachowice starały się o budowę obwodnicy od wielu lat, ale dopiero rządowy projekt Funduszu Dróg Samorządowych, w którym mieści się program „Mosty dla regionów”, pozwolił na realizację zamierzeń. Ruch zostanie wyprowadzony z miasta, zwiększona będzie dostępność transportowa oraz zapewnione większe bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników dróg. Ważnym elementem planowanej obwodnicy jest poprawa dojazdu do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach. Przewidywany koszt całej inwestycji, wraz z wykupem gruntów, to ponad 100 mln zł.

W marcu ubiegłego roku wniosek o dofinansowanie dokumentacji 2 etapu obwodnicy został złożony przez marszałka województwa świętokrzyskiego do realizacji w ramach rządowego programu “Mosty dla Regionów”. Goszczący w województwie świętokrzyskim we wrześniu ub. roku Waldemar Buda, wiceminister inwestycji i rozwoju przywiózł do Starachowic decyzję o wpisaniu świętokrzyskiej budowy na listę projektów, które otrzymają pieniądze z rządowego programu. Będzie to aż 75 mln złotych.

– W ubiegłym roku pan marszałek Andrzej Bętkowski  złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji do  rządowego programu “Mosty dla Regionów”. I oto stała się rzecz niesłychana: na prośbę pana marszałka odbyła się moja osobista interwencja u pana premiera Mateusza Morawieckiego i w bardzo krótkim czasie zapadła niezwykle pozytywna decyzja, iż zachodnia obwodnica Starachowic będzie dofinansowana w 80% w ramach projektu Funduszu Dróg Samorządowych. To maksymalne możliwe dofinansowanie w ramach tego projektu – powiedział dziś podczas spotkania w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim poseł Krzysztof Lipiec. – Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w działania, które doprowadziły do tak szczęśliwego finału, ponieważ budowa tej obwodnicy z całą pewnością przyczyni się do jeszcze szybszego rozwoju gospodarczego naszego województwa, szczególnie północnej jego części – mówił.

– Bardzo się cieszę, że rządowe deklaracje przynoszą realne decyzje i efekty. Inwestycja planowana jest do realizacji w 2 etapach. Pierwszy z nich to rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na istniejącej trasie, na odcinku około 6 km, od Tychowa Starego do Starachowic. Ten etap prac sfinansowany zostanie z budżetu województwa. Drugi etap to sama obwodnica, która biegła będzie przez obecne tereny leśne, łąki, nad nieużytkowanym torowiskiem i rzeką Kamienną, w kierunku planowanej obwodnicy Wąchocka. Ten odcinek ma mieć 4 kilometry, w jego zakresie znajdzie się m.in. wsparta na trzynastu filarach imponująca estakada nad korytem rzeki o długości prawie 700 metrów i rondo turbinowe, umożliwiające zjazd do strzelnicy i terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Myślę, że będzie to jedna z najbardziej imponujących estakad w Polsce – poinformował marszałek Andrzej Bętkowski.

Dokumentacja projektowa inwestycji jest przygotowywana i powinna być gotowa już w najbliższym czasie, natomiast władze województwa liczą, że całe przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2022 r.

– Raz jeszcze pokazujemy jako władza publiczna, że drużynowe działania przynoszą wymierne efekty. Zarówno formalne działania ze strony samorządu województwa czyli wniosek złożony przez pana marszałka w ramach rządowego programu “Mosty dla Regionów”, jak i wsparcie na szczeblu centralnym udzielone przez pana posła Krzysztofa Lipca pokazują, że wspólnie można naprawdę wiele osiągnąć. Bardzo się cieszę, że dzieje się to właśnie teraz, kiedy po tym, co się stało w ostatnich tygodniach w Polsce i na świecie oczekujemy niecierpliwie na rozbudzenie gospodarki,  dlatego głęboko wierzę, że w realizację tej wielkiej inwestycji w Starachowicach uda się zaangażować lokalne firmy – powiedział podczas spotkania Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku.

 

 

Galeria zdjęć