Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach

Ochrona dziedzictwa archeologicznego Ukrainy – muzeum zaprasza

W piątek 16 czerwca br. w Muzeum Dialogu Kultur, oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach odbędzie się hybrydowa (z możliwością udziału osobistego i zdalnie) konferencja pt. “Ochrona dziedzictwa archeologicznego Ukrainy”, zorganizowana w ramach Europejskich Dni Archeologii.

Konferencja “Ochrona dziedzictwa archeologicznego Ukrainy” organizowana jest we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W trakcie obrad prelegenci z Polski i Ukrainy poruszą istotne kwestie dotyczące różnych aspektów ratowania dziedzictwa archeologicznego, ewidencjonowania i dokumentacji strat wojennych w poszczególnych obwodach Ukrainy. Istotnym punktem spotkania będzie również omówienie polsko-ukraińskich projektów ukierunkowanych na ochronę dziedzictwa archeologicznego, skali zniszczeń, sposobów zabezpieczania zabytków ruchomych i nieruchomych oraz stanu kolekcji muzealnych na terenach wyzwolonych spod okupacji.

Program konferencji