46. sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

46. sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Podczas 46. sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, radni dokonali zmian w budżecie województwa, dzięki którym możliwe będzie wykonanie ważnych inwestycji drogowych w województwie. Radni obradowali w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

Najważniejsze zmiany, nad którymi debatowali radni obejmowały m.in. przesunięcia kwot w ramach projektów drogowych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich na przedsięwzięcie  „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 wchodzącej w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej na odcinku od km 7+029,53 do km 8+616,65 w miejscowości Św. Katarzyna”. Dzięki temu unowocześniona zostanie infrastruktura drogowa jednej z najważniejszych miejscowości turystycznych województwa świętokrzyskiego. Druga z inwestycji, która stała się możliwa dzięki decyzji radnym jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 Starachowice – Stopnica na odcinku Sosnówka – Serwis.

Proponowane zmiany w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego przedstawiła radnym podczas sesji Katarzyna Ziółkowska, zastępca dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Projekty uchwał wprowadzających zmiany pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a radni, jednogłośnie niemal we wszystkich przypadkach, przyjęli uchwały.

Kolejna sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się 22 września.

Pliki do pobrania

1.jpgData dołączenia 2014-09-04, att509510_1.jpg