Oddaj krew – akcja w Sędziszowie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach serdecznie zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w akcji honorowego krwiodawstwa, która odbędzie się w czwartek 30 września w Sędziszowie, w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Krew jest bezcennym, w wielu przypadkach niemożliwym do zastąpienia lekiem, ratującym zdrowie i życie. Dlatego tak ważne i cenne jest honorowe krwiodawstwo.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach organizuje w czwartek 30 września, od godz. 11.00 do 16.00, akcję zbiórki krwi w Sędziszowie, w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Tadeusza Kościuszki. Zapisy na akcję oddawania krwi oraz dodatkowe informacje dotyczące zasad poboru krwi udzielane są telefonicznie, pod numerem 600 835 580.

Wszystkim chętnym, zainteresowaniem udziałem w akcji krwiodawstwa przypominamy – możesz oddać honorowo krew, jeśli:

  • jesteś zdrowy
  • masz skończone 18 lat i posiadasz dowód osobisty lub paszport
  • masz odpowiednią wagę ciała (powyżej 50 kg)
  • nie chorowałeś na żółtaczkę, kiłę, nie chorujesz na choroby przewlekłe, wymagające przyjmowania leków na stałe
  • zapoznasz się z „Informacją o chorobach zakaźnych dla krwiodawców” i wypełnisz kwestionariusz dla krwiodawców
  • jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś wykonywanego zabiegu operacyjnego, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała
  • nie jesteś na czczo

Dawcami krwi nie mogą być kobiety w ciąży i w okresie 6 miesięcy po porodzie oraz w okresie menstruacji i trzy dni po jej zakończeniu.