Marek Jońca Przemawia

Odpowiedzialne pszczelarstwo – konferencja w Kielcach

W Kielcach, w Międzynarodowym Centrum Kultur w poniedziałek 11 kwietnia odbywa się organizowana po raz szósty Ogólnopolska Konferencja Pszczelarska. W spotkaniu, poświęconym w tym roku „Weterynaryjnym aspektom odpowiedzialnego pszczelarstwa w Polsce”, wziął udział Marek Jońca członek Zarządu Województwa.

Konferencję zorganizowały: Polski Związek Pszczelarski, Świętokrzyski Związek Pszczelarzy w Kielcach, Świętokrzyska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Kielcach i Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych oddział świętokrzyski.
Konferencja z cyklu “„Weterynaria dla Pszczelarstwa” to spotkanie przedstawicieli środowiska pszczelarskiego z przedstawicielami organów weterynaryjnych oraz naukowcami. Wydarzenie stanowi platformę do wymiany informacji i współpracy, u podłoża której leży dobro pszczół. Głównym tematem wykładów, których słuchają uczestnicy konferencji, są prelekcje dotyczące chorób pszczół miodnych i ich zwalczania.

– To niezwykle ważna i merytoryczna dyskusja dla wszystkich właścicieli i opiekunów pasiek – podkreślił uczestniczący w obradach członek Zarządu Województwa Marek Jońca. – Pszczoły są gatunkiem niezwykle istotnym dla rolnictwa, dla rozwoju bioróżnorodności, dają nam fantastyczne produkty wykorzystywane w gastronomii, lecznictwie, kosmetyce… Dlatego tak ważna jest nasza dbałość o ich zdrowie i kondycję pszczół, bo to jednocześnie wyraz dbania o własne zdrowie i przyszłość.

Galeria zdjęć