Oferta Fundacji Centrum Edukacji dla Rozwoju na realizację zadania publicznego pn. I wydanie książki dla dzieci pt. „Pszczółki” regionalnej pisarki Teresy Ostrowskiej.

Publikowana oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego.

Oferta Fundacji Centrum Edukacji dla Rozwoju

Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji (do 22 marca 2019 roku): pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
ul. Paderewskiego 34a
25-502 Kielce fax 41344 36 11
email: ekst.sekretariat@seimik.kielce.