Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy