Ogłoszenie

Ogłoszenia o naborze kandydata reprezentującego organizację pozarządową lub podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert w 2019 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych ogłoszonych przez Departament Ochrony Zdrowia.

Ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy