Img 6481

Forum samorządowców z wicepremier Beatą Szydło w Busku- Zdroju

– Przywracamy posterunki policji, punkty pocztowe i odbudowujemy drogi, bo to jest wam należne – praca, edukacja, dobry dojazd i wszystko to, co potrzebne do godnego życia. W ten sposób państwo daje sygnał obywatelom, że nie są zostawieni sami sobie. Państwo wraca do małych miejscowości – mówiła wicepremier Beata Szydło w Busku – Zdroju. W Sanatorium Marconi odbyła się debata z udziałem Beaty Szydło, Andrzeja Bętkowskiego, marszałka województwa świętokrzyskiego, Agaty Wojtyszek, wojewody świętokrzyskiego i przedstawicieli samorządów każdego szczebla.


W swoim wystąpieniu wicepremier podsumowała dotychczasowe programy zrealizowane przez rząd i mówiła o kolejnych już przygotowanych dla samorządów i lokalnych społeczności. Beata Szydło podkreśliła, że wszystko to udaje się wdrażać dzięki dobrej współpracy z samorządami.

– Celem nowych programów i projektów jest wsparcie między innymi małych miejscowości, które przez poprzednie ekipy rządzące były odsunięte na dalszy plan. Nie było pracy i perspektyw, nie było dobrej komunikacji. Dlatego nasze działania mają doprowadzić do zrównoważonego rozwoju. Chcemy z jednej strony wesprzeć te regiony, które szczególnie potrzebują wsparcia ze strony państwa, z drugiej strony chcemy żeby każdy mógł wykorzystać swój potencjał, pobudzić do kreatywności dla dobra mieszkańców i w ten sposób dać impuls do rozwoju – mówiła Beata Szydło. – Program 500 +, przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego, programy senioralne i dla przedsiębiorców, przywracanie zlikwidowanych instytucji w małych miejscowościach, wszystko to służy stwarzaniu warunków do rozwoju.
Kolejne programy rządowe to 500 + na każde dziecko, trzynasta emerytura, brak podatku dochodowego dla młodych pracujących osób, obniżenie kosztów pracy i program infrastrukturalny. Mają być zrealizowane do końca tej kadencji.
– Te programy są tak skonstruowane, że przy dobrej współpracy z samorządami jesteśmy w stanie tego wszystkiego dokonać. Rząd przygotowuje ofertę, ale zawsze potrzebni są ludzie, którzy chcą i potrafią z tych możliwości skorzystać – powiedziała wicepremier.
Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego mówił, że samorząd właśnie przygotowuje nową strategię rozwoju regionu.
– Z pewnością nasza strategia będzie się wpisywała w strategię zrównoważonego rozwoju, jaką od ponad trzech lat realizuje rząd. Jesteśmy już po pierwszych konsultacjach, na ostatniej sesji Sejmiku przyjęliśmy harmonogram przygotowania dokumentu, określiliśmy jego cele i założenia – mówił marszałek. – W 2015 roku nastąpiła zmiana i zaczęła się ta Polska samorządowa, jaką sobie wyobrażaliśmy. Jestem marszałkiem Świętokrzyskiego od kilku miesięcy i już widzę, że zmierzamy w dobrym kierunku.
Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski mówiła, że sukces wszystkich tych programów, które służą rozwojowi regionu to efekt dobrej współpracy na linii rząd- wojewoda- samorządy.
– Nasze województwo było pierwszym w kraju, które wprowadziło we wszystkich gminach program 500 +. Odwiedziliśmy każdą gminę, wsłuchiwaliśmy się w potrzeby mieszkańców. Teraz przed nami kolejne wyzwania – remonty i budowa nowych dróg, na które mamy coraz więcej pieniędzy. Dziś każdy, najmniejszy samorząd z tej pomocy może skorzystać. Otwieramy kolejne świetlice dla seniorów. W 2015 roku w województwie były 4 kluby seniora, w tym roku otworzymy 8, w sumie w będzie ich 37. To się samo nie zrobiło. To była praca wielu ludzi – powiedziała Agata Wojtyszek.

W spotkaniu wzięli udział także wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Maciej Gawin, radny Sejmiku oraz parlamentarzyści Jarosław Rusiecki i Krzysztof Słoń.

Lokalizacja