Fsvf

Gminne Centrum Kultury w Rudzie Malenieckiej w nowej odsłonie

Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa był gościem uroczystego otwarcia Gminnego Centrum Kultury w Rudzie Malenieckiej. Placówka powstała przy wykorzystaniu środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W uroczystości uczestniczyli dyrektorzy ośrodków kultury z powiatu koneckiego, kierownicy bibliotek oraz samorządowcy. W wydarzeniu wziął także udział Andrzej Dąbrowski, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.

Gminne Centrum Kultury powstało w miejscu po starym, stuletnim budynku, w którym jeszcze do niedawna mieściła się biblioteka. Nowy lokal ma dwie kondygnacje – na parterze mieści się biblioteka, a na pierwszym piętrze sala konferencyjna i pomieszczenia przeznaczone na działalność kulturalną.

– Jest mi niezwykle miło, że mogę uczestniczyć w tym wspaniałym wydarzeniu. Ciężka praca pana wójta oraz pracowników Urzędu Gminy sprawiła, że starania o pozyskanie środków unijnych okazały się skuteczne. Z działania Działania 4.4 czyli na „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” udało się zyskać prawie 500 tysięcy złotych dofinansowania do przebudowy tego budynku. Jest to bardzo cenna inicjatywa i na pewno przyniesie wymierne korzyści mieszkańcom gminy, szczególnie tym najmłodszym. Serdecznie gratuluję – mówił podczas uroczystości otwarcia obiektu Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa.

Wójt gminy Ruda Maleniecka Leszek Kuca podziękował Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego za wsparcie przy realizacji inwestycji.

Placówka powstała przy wykorzystaniu środków unijnych w ramach projektu „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu publicznej infrastruktury kulturalnej w miejscowości Ruda Maleniecka”. Wartość całkowita inwestycji to 1 038 234,00 PLN. Dofinansowanie unijne wyniosło 499 909,67 złotych, w tym dofinansowanie z EFRR 468 708,07. Dodatkowo 31 201,60 złotych władzom gminy udało się pozyskać z budżetu państwa.