Ogłoszenie o konsultacjach i konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2023/24

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego poddaje konsultacjom i konsultacjom społecznym projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2023/24 w ramach projektu niekonkurencyjnego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących realizowanego w obszarze programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Załączniki:

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Ogłoszenie o konsultacjach i konsultacjach społecznych

Formularz konsultacji