OHP odbuduje w Kielcach kształcenie zawodowe

Świętokrzyskie Ochotnicze Hufce Pracy przygotowują projekty które pomogą młodym ludziom z różnych środowisk zdobyć zawód. Jednym z nich jest utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży.

Świętokrzyskie Ochotnicze Hufce Pracy przygotowują projekty które pomogą młodym ludziom z różnych środowisk zdobyć zawód.

Jednym z nich jest utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży. Głównym celem przedsięwzięcia będzie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu oraz zmniejszenie bezrobocia – podkreśla Renata Wicha Wojewódzki Komendant OHP w Kielcach: „To jest bardzo potrzebne; nie tylko w regionie świętokrzyskim potrzebujemy fachowców i takim zamiarem działania jest utworzenie takiego centrum aktywizacji zawodowej.”

Drugim projektem Ochotniczych Hufców Pracy jest zorganizowanie wspólnie ze Stowarzyszeniem “Nadzieja Rodzinie” warsztatów szkoleniowo – produkcyjnych pod nazwą “Ojcowizna”: „W każdym budynku zamieszka 10 osób z opiekunem; przy każdym usytuowane będą warsztaty zawodowe adresatami projektu będzie młodzież w wieku 15-24 lat z obszaru województwa świętokrzyskiego – jeśli będzie takie zainteresowanie, możemy to rozszerzyć na całą Polskę.” Kompleks dziesięciu pierwszych budynków ma zostać wybudowany w Pałęgach w gminie Mniów.

Oferta warsztatów skierowana będzie do młodzieży pochodzącej z rodzin patologicznych, która nie ukończyła szkoły podstawowej czy gimnazjum a chce zdobyć kwalifikacje – dodaje Komendant Hufców: „Myślę, że ten projekt wspólnie z projektem ośrodka terapii długoterminowej dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, będzie to dobra oferta dla młodzieży z naszego województwa; przede wszystkim będzie to ośrodek terapii ukierunkowany na leczenie narkomanii, alkoholizmu.”

Centrum Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży powstanie do końca 2009 roku ,a ośrodek dla uzależnionych z warsztatami ginących zawodów do roku 2010.

 

Źródło: http://www.plus.kielce.pl/