Muzeum Okręgowe W Sandomierzu

“Okruchy antyku” – wystawa

Muzeum Zamkowe w Sandomierzu zaprasza na wernisaż najnowszej wystawy archeologicznej „Okruchy antyku – importy rzymskie na ziemiach polskich”, który odbędzie się w czwartek 8 lutego o godz. 17.00.

Podczas wernisażu odbędzie się wykład „Jak to z importami rzymskimi było” prof. Andrzeja Kokowskiego – archeologa związanego z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się on w archeologii Polski i powszechnej okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego. Jest autorem lub współautorem kilkuset publikacji, organizował ponad 50 kongresów międzynarodowych. To uznany popularyzator nauki.

Wystawa „Okruchy antyku – importy rzymskie na ziemiach polskich” ukazuje wykorzystanie importów z terenu największego imperium ówczesnego świata, jakim było Cesarstwo Rzymskie. Dzięki relacjom rzymskich historyków jak Tacyt, Pliniusz czy Klaudiusz Ptolemeusz uzyskujemy obraz tych terenów, widziany oczami Rzymu. Importy rzymskie odnalezione na ziemiach polskich są dowodem na zainteresowanie antycznych.

Na wystawie prezentowanych będzie ponad 1000 obiektów odnalezionych na terenach polskich, wypożyczonych z 7 różnych placówek, a także ze zbiorów własnych. Między innymi są to elementy z grobu książęcego w Giebułtowie, brązowy posążek Dionizosa odkryty w okolicy Sieradza, terra sigillata z Krajanki, zawieszki z Wielkopolski, brązowy dzban z Węglowic i wiele więcej.