Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

W dniach 01-03 czerwca br., w Łodzi – odbył się etap centralny XXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Uczestniczyło w niej 112 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.