Projekty województwa świętokrzyskiego dofinansowane z WFOŚiGW w Kielcach

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

zadanie pod nazwą:

„Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi opłat za korzystanie
ze środowiska”

o wartości 555 960,00 zł

zostało zrealizowane w latach 2021 – 2023

przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Kielcach w wysokości 500 364,00 zł.

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska I Gospodarki Wodnej

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Zadanie pn.: „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi opłat
za korzystanie ze środowiska”
Dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska
i
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
otrzymało w roku 2023 dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 586 632,51 zł.

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska I Gospodarki Wodnej

 

Logo Ministerstwo Klimatu I Środowiska

 

Zadanie pod nazwą:

„Realizacja Kampanii edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powietrza, odpadów i przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego”

zostało dofinansowane ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

w wysokości 178 494,40 zł.

 

 

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska I Gospodarki Wodnej

 

 

Województwo Świętokrzyskie

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego 2030”
Dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska
i
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
dofinansowano w formie dotacji w kwocie 55 350,00 zł

Logo Ministerstwo Klimatu I Środowiska

Logo Wojewódzki Fundusz Gospodarki Wodnej I Ochrony Środowiska

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Oznakowanie granic
Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego 2030”
Dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska
i
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
dofinansowano w formie dotacji w kwocie 55 350,00 zł

Zadanie pod nazwą

„Oznakowanie granic Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”

o wartości 9348,00 zł

zostało zrealizowane w 2022 r.

przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 6232,31 zł

Logo wfosigw

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Realizacja zadania pn.: Usługa wykonania zadania pn. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2022-2028, którego załącznikiem jest projekt „Planu inwestycyjnego dla województwa świętokrzyskiego” 

21.października 2022

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Zadanie pod nazwą:

Usługa wykonania zadania pn. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu

aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”

2022-2028, którego załącznikiem jest projekt „Planu inwestycyjnego dla województwa

świętokrzyskiego”

o wartości 48 585,00 zł

zrealizowane w roku 2022

dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 43 726,50 zł

Logo wfosigw

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 

Realizacja zadania pn.: „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska”

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

zadanie pod nazwą:

„Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi opłat za korzystanie
ze środowiska”

o wartości 517 000,00 zł

zostało zrealizowane w latach 2019 – 2021

przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w wysokości 465 300,00 zł.

 

 

Logo wfosigw

 

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Zadanie pod nazwą

Realizacja programu NIE RÓB ŚWIATA NA SZARO – spoty radiowe – co wynika z „uchwały antysmogowej”

o wartości 4 400,00 zł

zostało zrealizowane w roku 2021

przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w wysokości 2 200,00 zł

 

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 

Realizacja zadania „Kontynuacja realizacji kampanii „Nie rób świata na szaro” – dodruk materiałów szkoleniowych”

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Zadanie pod nazwą

Kontynuacja realizacji kampanii „Nie rób świata na szaro” – dodruk materiałów szkoleniowych

o wartości 10 824,00 zł

realizowane w latach 2021-2022

przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w wysokości 8 800,00 zł

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Realizacja programu NIE RÓB ŚWIATA NA SZARO – Konferencja pn. „Jak skutecznie wdrażać realizację Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego i uchwałę antysmogową”

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Zadanie pod nazwą

Realizacja programu NIE RÓB ŚWIATA NA SZARO – Konferencja pn. „Jak skutecznie wdrażać realizację Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego
i uchwałę antysmogową”

o wartości 23 493,00 zł

realizowane w latach 2020-2021

przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w wysokości 20 892,32 zł

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej

 Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska I Gospodarki Wodnej

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

 

Opracowanie programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

(4 sierpnia 2020)

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Zadanie pod nazwą

„Opracowanie programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”

o wartości 294 585,00 zł

zostało zrealizowane w latach 2019-2020

przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w wysokości 94 585,00 zł

 

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej
 Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska I Gospodarki Wodnej

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Oznakowanie granic
Jeleniowsko – Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Zadanie pod nazwą

„Oznakowanie granic Jeleniowsko – Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”

o wartości 8 572,72,00 zł

zostało zrealizowane w 2021 r.

przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 3 429,09 zł

 

Wfoigw

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach