Realizacja programu NIE RÓB ŚWIATA NA SZARO – Konferencja pn. „Jak skutecznie wdrażać realizację Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego i uchwałę antysmogową”

 

Realizacja programu NIE RÓB ŚWIATA NA SZARO – Konferencja pn. „Jak skutecznie wdrażać realizację Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego i uchwałę antysmogową”

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Zadanie pod nazwą

Realizacja programu NIE RÓB ŚWIATA NA SZARO – Konferencja pn. „Jak skutecznie wdrażać realizację Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego
i uchwałę antysmogową”

o wartości 23 493,00 zł

realizowane w latach 2020-2021

przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w wysokości 20 892,32 zł

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej

 Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska I Gospodarki Wodnej

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

 

Opracowanie programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

(4 sierpnia 2020)

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Zadanie pod nazwą

„Opracowanie programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”

o wartości 294 585,00 zł

zostało zrealizowane w latach 2019-2020

przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w wysokości 94 585,00 zł

 

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej
 Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska I Gospodarki Wodnej

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach