Opracowanie programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Zadanie pod nazwą

„Opracowanie programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”

o wartości 294 585,00 zł

zostało zrealizowane w latach 2019-2020

przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w wysokości 94 585,00 zł

 

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej
 Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska I Gospodarki Wodnej

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach