OSP w Pińczowie ze sztandarem

OSP w Pińczowie ze sztandarem

W sobotę, 19 października Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i marszałek Adam Jarubas byli gośćmi uroczystości poświęcenia i nadania sztandaru dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Pińczowie.

 Fot. Starostwo Powiatowe w Pińczowie