Jan Maćkowiak, Zbigiew Duda, Eligiusz Mich i Arkadiusz Bąk

Ostrowiecka ulica zyska dodatkowy pas

W Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach podpisane zostało porozumienie w sprawie aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Jana Samsonowicza. W spotkaniu uczestniczyli starosta powiatu ostrowieckiego Zbigniew Duda, wicestarosta Eligiusz Mich, wicemarszałek Jan Maćkowiak, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk oraz dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damian Urbanowski.

– Przygotowujemy inwestycję na drodze wojewódzkiej przebiegającej między innymi przez Ostrowiec Świętokrzyski. Inwestycję tę mamy zaprojektowaną, jest ona w trakcie realizacji, natomiast dzisiejsza dyskusja dotyczyła zaplanowanego odcinka ulicy Bałtowskiej. Projektanci, którzy na nasze zlecenie przygotowali projekt, widzieli tam drogę dwujezdniową. Natomiast starosta ostrowiecki podniósł argumenty, że warto byłoby ją przeprojektować, że znaczenie ulicy dla ruchu miejskiego i mieszkańców Ostrowca i natężenie ruchu sugerują wskazania, aby to była droga trzyjezdniowa. Zaczęliśmy to analizować i uznaliśmy, że jeżeli dla powiatu to jest tak istotne, to jeżeli powiat pokryje koszty projektowania drogi w takich parametrach, to my ją zgodnie z nowymi wytycznymi zbudujemy. Efektem naszego spotkania było porozumienie. Prace się rozpoczną jak tylko skończony będzie nowy projekt, jestem, przekonany, że to będzie jeszcze w tym roku. Ten projekt będzie wykonywany pod naszym nadzorem. Gdy przekazana nam zostanie dokumentacja projektowa, to my wtedy będziemy gotowi, by od razu ogłosić przetarg na roboty budowlane – informuje Jan Maćkowiak, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

Aktualizacja dokumentacji projektowej polegać będzie na doprojektowaniu dodatkowego pasa drogi od km około 1+912 do km około 4 +123,90. Przeprojektowana ulica, będzie miała 9 metrów, stworzone zostaną także lewoskręty. Nowy projekt nie opóźni inwestycji. 
Pierwotny projekt przygotowany przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zakładał zwężenie jezdni do siedmiu metrów.
Ulica Bałtowska to droga wylotowa z Ostrowca Świętokrzyskiego, jest także główną drogą wylotową w kierunku Lublina.

Jan Maćkowiak, Zbigiew Duda, Eligiusz Mich i Arkadiusz Bąk

   Wicemarszałek Jan Maćkowiak, starosta Zbigniew Duda, wicestarosta Eligiusz Mich i przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk