Otrzymają vouchery na doradztwo

Otrzymają vouchery na doradztwo

Usługi doradcze dla przedsiębiorców – to główne założenie projektu realizowanego przy unijnym wsparciu w regionie świętokrzyskim. Zainteresowanie drugim naborem, który właśnie się zakończył, okazało się ogromne – wpłynęło 149 formularzy zgłoszeniowych. Kolejne nabory planowane są w połowie tego roku.


Projekt „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” ruszył w ubiegłym roku i potrwa do 2023 r. Na jego realizację przeznaczono kwotę ponad 51 mln zł. W pierwszej transzy podpisano 65 umów, do drugiego naboru zgłosiło się aż 149 przedsiębiorców z regionu świętokrzyskiego.

– W drugiej transzy konkursu do rozdysponowania mamy kwotę 8 mln zł – mówi Katarzyna Kowalewska, kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. – Obecnie jesteśmy na etapie oceny wniosków, na wiosnę zaplanowaliśmy podpisywanie umów z przedsiębiorcami, którzy zakwalifikują się do projektu.

Liczba zgłoszeń do drugiej transzy projektu dowodzi, że zapotrzebowanie na profesjonalne usługi doradcze, dzięki którym firmy mogą usprawnić swoje funkcjonowanie, a przez to zwiększyć konkurencyjność na rynku, jest ogromne. Projekt zakłada bowiem, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa świętokrzyskiego mogą skorzystać z voucherów na zakup usługi doradczej świadczonej przez Instytucje Otoczenia Biznesu lub uczelnie wyższe. Niezwykle istotne jest to, że uczestnicy projektu sami dopasowują pakiety usług, tak by dopasowane były one do ich indywidualnych potrzeb i branży, którą reprezentują.

– W pierwszy naborze najwięcej standardowych usług doradczych dotyczyło opracowania biznesplanów, natomiast w specjalistycznych – wsparcia w opracowaniu dedykowanych systemów informatycznych, opinii o innowacyjności czy audytu o efektywności energetycznej – dodaje Katarzyna Kowalewska.

Warto podkreślić, ze projekt „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” to wynik inicjatywy Catching up regions realizowanej przez Komisję Europejską, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, której jednym z działań było przeprowadzenie przez Ekspertów Banku Światowego badania potrzeb świętokrzyskich przedsiębiorców. Analiza wykazała, iż usługi doradcze wspomagające ich powinny być sprofilowane pod względem branży oraz cech przedsiębiorstwa, a efektywna usługa, to taka, która dopasowana jest indywidualnie do potrzeb każdej z firm.

W pierwszej połowie tego roku planowany jest trzeci już nabór dla przedsiębiorców, którzy będą chcieli skorzystać z voucherów na usługi doradcze, przewidziano także nabór dla grup małych i średnich przedsiębiorstw na proinnowacyjne usługi doradcze oraz dla Instytucji Otoczenia Biznesu na wsparcie w zakresie profesjonalizacji usług.

Projekt jest współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie.