Otwarta e-skrzynka

Bezpłatne zakładanie elektronicznej skrzynki podawczej – również od 14 kwietnia – oferuje Stowarzyszenie PEMI w ramach Otwartej Platformy dla eAdministracji.

Bezpłatne zakładanie elektronicznej skrzynki podawczej – również od 14 kwietnia – oferuje Stowarzyszenie PEMI w ramach Otwartej Platformy dla eAdministracji.

Właśnie uruchomiliśmy kolejny komponent w ramach Otwartej Platformy dla eAdministracji – Bezpłatną Elektroniczną Skrzynkę Podawczą PEMI –  informuje Mirosław Januszewski ze Stowarzyszenia PEMI. Wniosek dostępny jest na stronie
www.pemi.pl

“Skrzynka oferuje pełną funkcjonalność i jest zgodna z wszelkimi wymogami ustawy o informatyzacji” – zaznaczył. “Ważne jest również to że skrzynka będzie mogła współpracować z dowolnym systemem obiegu dokumentów (udostępnia interfejsy WebServices)” – podkreślił.
 
Januszewski dodał też, że skrzynkę może uruchomić każdy podmiot administracji publicznej i samorządowej bez wyjątku i bezkosztowo.  Koszt funkcjonowania platformy jest ponoszony przez PEMI w ramach budowy otwartej Platformy dla eAdministracji – wyjaśnił.

Otwarta Platforma dla eAdministracji to inicjatywa, w skład której wchodzą m.in. oprogramowania (Elektroniczna Skrzynka Podawcza, System eSODA – Elektroniczny System Obiegu Dokumentów Administracyjnych), jak również opracowania np. dotyczące standardów (komunikacji, formatów dokumentów itp.)

Wszystkie produkty, oprogramowanie, opracowania są udostępniane bezpłatnie. Posiadają deklaracje zgodności z wymogami ustawy o informatyzacji m.in. 12 wymogów opisanych w http://www.podpiselektroniczny.pl/wymagania.pdf


Źródło:Serwis Samorządowy PAP