Otwarto obwodnicę Daleszyc

Otwarto obwodnicę Daleszyc

Obwodnica Daleszyc jest częścią projektu obejmującego modernizację ponad 22-kilometrowego fragmentu drogi wojewódzkiej 764 oraz obwodnicę Sukowa, udostępnioną wcześniej dla ruchu. To jedna z największych inwestycji drogowych w województwie świętokrzyskim. Jej wartość to około 140 milionów złotych.


W uroczystości otwarcia nowej drogi uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, marszałek Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

Dzięki nowym obwodnicom wzmożony ruch omija Daleszyce i Suków. – Cała trasa wykonana jest w wysokim standardzie, z wieloma obiektami budowlanymi, mostowymi, rondami, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem, zatokami autobusowymi. Inwestycja na pewno poprawi bezpieczeństwo w tym rejonie i wpłynie na wspomaganie rozwoju gospodarczego tych terenów – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Inwestycja była współfinansowana z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. – To najdłuższy odcinek drogowy realizowany w Programie Polska Wschodnia, z dofinansowaniem, które jest jednym z najwyższych. W obecnym okresie programowania z Programu Polska Wschodnia województwo świętokrzyskie pozyskało łącznie ponad 220 mln zł – podkreślił Maciej Berliński, dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która zarządza Programem.