Uczniowie Z Plecakami

Otwarty konkurs ofert „Świętokrzyskie dla młodych”

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2024 roku. Oferty można składać do 12 marca 2024 r.

Informacji w sprawie otwartego konkursu ofert udziela:
Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych, Oddział Edukacji i Nauki, tel. 41 395 11 86 lub 41 395 10 59.

UCHWAŁA NR 8587_24

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 8587_24 OGŁOSZENIE

WZÓR OFERTY

WZOR ZAKTUALIZOWANEGO HARMONOGRAMU

WZÓR ZAKTUALIZOWANEJ KALKULACJI PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW

OŚWIADCZENIE O RACHUNKU BANKOWYM

WZÓR SPRAWOZDANIA