Pałac w Wiśniowej odzyska blask

Pałac w Wiśniowej odzyska blask

Umowę dotyczącą renowacji Pałacu w Wiśniowej podpisał 21 listopada, w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie burmistrz Leszek Kopeć. Prace przy zabytkowym budynku rozpoczną się jeszcze w tym roku. Gminie Staszów udało się na ten cel pozyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem umowy pn. „Renowacja Pałacu w Wiśniowej” są roboty budowlane polegające na renowacji w zakresie obejmującym m.in.: wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych, wykonanie drenażu wraz z odwodnieniem, wymianie pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i remontem kominów, remoncie elewacji, renowacji i wymianie zewnętrznej stolarki okienno-drzwiowej, remoncie Izby Pamięci Hugona Kołłątaja, remont sal spotkań i ekspozycji wraz z ciągami komunikacyjnymi. Zakres przedmiotu umowy obejmuje również obsługę geodezyjną i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Koszt budowy wykonawca, Zbigniew Dziuba Usługi Remontowo-Budowlane z siedzibą w Koniemłotach, wycenił na 1 000 000,00 zł brutto, w tym kwota dofinansowania z UE- 365 585,39 złotych.  Zamówienie zostało objęte dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4, „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”. Termin zakończenia prac to 30 sierpnia 2019 r.

 

Galeria zdjęć

Lokalizacja