Partner z Ukrainy

Podpisy Henryka Koniecznego, wójta gminy Fałków, oraz Anatolija Mykołajewicza, burmistrza ukraińskiego miasta Pohrebyszcze, przypieczętowały wczoraj współpracę pomiędzy konecką gminą i ukraińskim miastem.

 Gmina Fałków i ukraińskie miasto Pohrebyszcze zostały wczoraj partnerami. Podpisy Henryka Koniecznego, wójta gminy Fałków, oraz Anatolija Mykołajewicza, burmistrza ukraińskiego miasta Pohrebyszcze, przypieczętowały wczoraj współpracę pomiędzy konecką gminą i ukraińskim miastem.
 Pośrednikiem w nawiązaniu kontaktów Fałkowa z zagranicznym partnerem było starostwo koneckie, dla którego Pohrebyszcze to dobry przyjaciel, z którym szefostwo powiatu utrzymuje kontakty od kilku lat. Podpisanie dokumentu poprzedziły dyskusje o tym, w jakich dziedzinach życia społecznego konecka gmina może korzystać z doświadczeń ukraińskiego miasta. W liście intencyjnym wymienione między innymi zostały: współpraca samorządów, współpraca gospodarcza, współpraca w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Dla szerszej grupy mieszkańców gminy Fałków – wymiana kulturalna, sportowa, oświatowa, a także ruch turystyczny dzieci i młodzieży.
 Podpisany wczoraj dokument wpisuje się w szersze relacje międzypaństwowe. Pierwsza bowiem była umowa o współpracy pomiędzy województwem świętokrzyskim, a obwodem winnickim. Jej konsekwencją było nawiązanie współpracy pomiędzy powiatem koneckim, a jego ukraińskim odpowiednikiem, rejonem Pohrebyszcze. Porozumienie gminy Fałków z ukraińskim miastem zacieśnia więzy pomiędzy obydwiema społecznościami.
 Skromna uroczystość podpisania umów odbyła się w siedzibie fałkowskiego gimnazjum.Po podpisaniu dokumentów, zagraniczni goście wybrali się na zwiedzanie gminy Fałków.

Źródło: Aktualności z powiatów, 2007.09.13