Marek Jońca, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskie Uczestniczy W Spotkaniu Rady Partnerstwa Ziemia Opatowska

Partnerzy Ziemi Opatowskiej

O przygotowaniu strategii rozwoju oraz pakietu projektów inwestycyjnych na nową perspektywę finansową UE rozmawiano podczas spotkania Rady Partnerstwa Ziemia Opatowska, które odbyło się w poniedziałek, 14 czerwca.


W spotkaniu, którego gościem był Marek Jońca, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, uczestniczyli samorządowcy z powiatu opatowskiego oraz ośmiu gmin (Opatów, Tarłów, Iwaniska, Ożarów, Wojciechowice, Sadowie, Baćkowice, Lipnik), które biorą udział w pilotażowym projekcie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pn. „Centrum Wsparcia Doradczego” (CWD).

Deklarowanym przez partnerów celem jest określenie wspólnej polityki rozwoju obszaru Partnerstwa „Ziemia Opatowska” polegającej na zainicjowaniu działań wpływających na rozwój gospodarczy, turystyczny, usług społecznych oraz kulturowych, zmierzających do wspólnej realizacji zintegrowanych projektów. W zaprezentowanej wizji ziemia opatowska jawi się jako obszar atrakcyjny dla przedsiębiorców i inwestorów oraz rolnicze centrum wykorzystujące wysokiej jakości gleby, nowoczesne technologie i czyste środowisko. To także teren atrakcyjny pod względem historycznym i krajobrazowym.

Spotkanie Rady Partnerstwa Ziemia Opatowska
Spotkanie Rady Partnerstwa Ziemia Opatowska

 

 

W ramach projektu CWD, Partnerstwo przy wsparciu merytorycznym ekspertów Związku Miast Polskich, opracuje strategię terytorialną określającą cele rozwojowe dla całego obszaru, a także projekty, które będą miały szansę na realizację w perspektywie finansowej 2021-2027.

Poniedziałkowe spotkanie pod przewodnictwem Tomasza Stańka, starosty opatowskiego było okazją do podsumowania dotychczasowych prac w ramach Partnerstwa. Zaprezentowany został potencjał obszaru oraz propozycje priorytetów i przedsięwzięć, które mają być ujęte w opracowywanej strategii. Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego odpowiadał na pytania dotyczące możliwości finansowania przedsięwzięć w nowej perspektywie finansowej UE.