PESEL2 po testach

Odbyło się kolejne, czwarte już spotkanie z przedstawicielami wojewódzkich ośrodków informatyki oraz firmami tworzącymi gminne oprogramowanie do ewidencji ludności. Spotkanie zostało zorganizowane przez Biuro Projektu PESEL2.

Odbyło się kolejne, czwarte już spotkanie z przedstawicielami wojewódzkich ośrodków informatyki oraz firmami tworzącymi gminne oprogramowanie do ewidencji ludności. Spotkanie zostało zorganizowane przez Biuro Projektu PESEL2.

Plan spotkania zaprezentowany przez kierownika Biura Projektu PESEL2 Pawła Bielesza obejmował następujące zagadnienia:

  • określenie zakresu informacyjnego dla systemu PESEL2 (na podstawie analizy istniejącej struktury danych zbioru Centralnej Ewidencji Ludności)
  • przedstawienie procesów informacyjnych dla systemu PESEL2 wraz z charakterystycznym dla nich obiegiem informacji – wybór GMIN WIODĄCYCH dla pilotażowego wdrożenia systemu PESEL2
  • współpraca firm informatycznych z Biurem Projektu PESEL2 przy tworzeniu schematów XML
  • przekazanie wypracowanych diagramów UML i BPMN .

Podsekretarz Stanu w MSWiA Piotr Piętak w uzupełnieniu do prezentowanych zagadnień zwrócił uwagę na następujące kwestie:
Po pierwsze, pilotażowy proces wdrożenia systemu PESEL2 w gminach wiodących będzie weryfikacją proponowanego zakresu danych tego systemu. Proces powinien odzwierciedlać rzeczywisty przekrój przypadków zachodzących w proponowanym zbiorze danych.
Po drugie, każda z firm wytwarzająca oprogramowanie do ewidencji ludności i współpracująca z Biurem Projektu PESEL2 powinna wskazać jedną gminę wiejską, miejską lub miejsko-wiejską. Wymianie doświadczeń na temat modyfikacji (dostosowania) oprogramowań służyć będzie forum internetowe. Zasady korzystania z tej formy dialogu pomiędzy Biurem Projektu PESEL2 a firmami zaprezentowane są na stronach internetowych pod adresem pesel2.mswia.gov.pl.
Po trzecie, trudno w chwili obecnej przedstawić szczegółowy harmonogram wdrożeń poszczególnych etapów projektu PESEL2. Na początku września br. zostaną podpisane umowy z firmami informatycznymi. Oczekujemy, że wyłoniony w drodze przetargu główny konsultant w zakresie projektowania systemu, asysty technicznej i usług zarządzania dla projektu PESEL2 firma Unizeto Technologies S.A. przedstawi do końca sierpnia br. opracowany schemat architektury systemu.

Kierownik Projektu PESEL2 Paweł Bielesz podkreślił, ze proces wdrażania zmodyfikowanych aplikacji w gminach wiodących będzie poprzedzony przetestowaniem tych aplikacji w specjalnie do tego celu przygotowanym laboratorium.

Źródło: www.samorzad.pap.com.pl , http://pesel2.mswia.gov.pl