Umowy Na Rekreację I Integrację Osób Niepełnosprawnych (9)

Kolejne pieniądze na rekreację i integrację osób niepełnosprawnych

Umowy na wsparcie ze środków PFRON wydarzeń integracyjno-rekreacyjnych dedykowanych osobom niepełnosprawnym oraz realizację zadań z obszaru pomocy społecznej zostały zawarte ze świętokrzyskimi organizacjami pozarządowymi. Podpisanie oraz wręczanie umów odbyło się z udziałem wicemarszałek Renaty Janik oraz członków Zarządu Województwa Mariusza Goska i Marka Bogusławskiego.

Dofinasowanie w ramach zadania pn. „Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” w sumie przyznano szesnastu organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 200 tys. złotych.

– Przekazane wsparcie pozwoli nie tylko na szeroko pojętą integrację osób z różnymi niepełnosprawnościami, ale również na rozwijanie ich umiejętności i zdolności. Nie są to bardzo duże środki, ale z pewnością dzięki nim, w regionie uda się zrealizować wiele ciekawych inicjatyw – mówiła wicemarszałek Renata Janik.

Dziś w Urzędzie Marszałkowskim umowy otrzymało sześć organizacji. Podpisano także dwie umowy zawarte w wyniku trybu pozakonkursowego na tzw. małe granty, z zakresu realizacji zadań z obszaru pomocy społecznej.

Pieniądze na organizację wydarzeń o charakterze integracyjnym trafiły do:

  1. Stowarzyszenia „Przyjacielska Dłoń” w Godowie, gm. Pawłów na realizację zadania pn. „Golgota świętokrzyska 2019” – kwota dotacji 14 530 zł.
  2. Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach na realizację zadania pn. Organizacja imprezy sportowej dla osób niepełnosprawnych – kwota dotacji 15 000 zł.
  3. Fundacji Studio TM w Kielcach na realizację zadania pn. „III Świętokrzyski Festiwal Teatru Niemego” – kwota dotacji 20 000 zł.
  4. Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne na realizację zadania pn. „Organizacja obozu sportowego dla osób niepełnosprawnych zrzeszonych w Oddziale Regionalnym Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie” – kwota dotacji 18 500 zł.
  5. Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie na realizację zadania pn. „XVII Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych – Chmielnik 2019” – kwota dotacji 13 280zł.
  6. Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach „Otwarte Serca”, Łagiewniki na realizację zadania pn. „III Festyn Rekreacyjno-Sportowy „Sprawni z Niepełnosprawnością” – kwota dotacji 4 570 zł.

Małe granty na realizację zadań z obszaru pomocy społecznej otrzymało:

  1. Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie na realizację zadania pn. „VII Wojewódzki Turniej Tańca Sportowego Osób Niepełnosprawnych Zborów 2019” – kwota dotacji 2 250 zł.
  2. Club Sportowy Pactum Scyzory Kielce na realizację zadania pn. „Regionalny Turniej Koszykówki na Wózkach Pactum Cup” – kwota dotacji 10 000 zł.

 

Lokalizacja