debata UJK

Pierwszy krok w kierunku edukacji środowiskowej dzieci

Zdaniem pedagogów 30% zajęć powinno odbywać się poza ławką szkolną. Lekcje w terenie sprzyjają przyswajaniu wiedzy oraz zdobywaniu nowych umiejętności. Pierwszy krok w kierunku organizacji „żywych lekcji przyrody” w świętokrzyskich szkołach został postawiony na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Naukowcy oraz przedstawiciele instytucji związanych z ochroną przyrody, turystyką, kulturą i zdrowiem zastanawiali się, jak wykorzystać dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu w kontekście edukacyjnym. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Debata pod tytułem „Środowisko przyrodnicze i kulturowe regionu świętokrzyskiego – klucz do kształtowania świadomego społeczeństwa” odbyła się 12 grudnia w auli Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku UJK w Kielcach. – Tematem przewodnim spotkania była edukacja środowiskowa, czyli kwestia, która wpisuje się w strategię rozwoju województwa w nadchodzącej, siedmioletniej perspektywie unijnej – podkreśla Maciej Długosz, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Debata była pierwszym krokiem wieloletniego projektu edukacyjnego, skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z regionu świętokrzyskiego.  – Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe naszego regionu doskonale nadaje się do prowadzenia „poligonu zajęć terenowych”. Jeśli przećwiczymy, jak takie zajęcia mają wyglądać, usuniemy niedoskonałości, to będziemy mogli zapraszać dzieci z pozostałych województw – zauważa dr Cezary Jastrzębski z UJK.

Inicjatywa ma na celu wypracowanie powtarzalnego modelu uczenia przedmiotów przyrodniczych oraz stworzenie zróżnicowanej oferty pobytów o charakterze edukacyjno-turystycznym w regionie. – Jest to bardzo oryginalny projekt, który w sposób radykalny aktywizuje ucznia i nauczyciela oraz uczy innowacyjnego podejścia do zdobywania wiedzy, nie w sposób podręcznikowy tylko  poprzez dotyk i obraz – dodaje Jacek Semaniak, rektor UJK w Kielcach.

Projekt zrealizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przy współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Galeria zdjęć