Piętnaście lat wydziału

 Wydział Zarządzania i Administracji, który obchodzi piętnastolecie, został powołany 29 września 1992 roku w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Jego pierwszym dziekanem był profesor Ryszard Czarny.

 Wydział Zarządzania i Administracji, który obchodzi piętnastolecie, został powołany 29 września 1992 roku w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Jego pierwszym dziekanem był profesor Ryszard Czarny.

 – Obecnie przygotowywany jest wniosek wydziału o przyznanie nam uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora z zakresu ekonomii. Wydział okrzepł i legitymuje się już poważnym dorobkiem naukowym – powiedział w swoim wystąpieniu otwierającym profesor Zbigniew Gazda, obecny dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji.

 Na wydziale tym jest zatrudnionych 35 etatowych profesorów i doktorów habilitowanych, studiuje tu 4200 studentów. Po przypomnieniu dorobku wydziału przyszedł czas na wręczenie tytułu honorowego profesora. Otrzymał go profesor Kazimierz Doktór. Postać niezwykle barwna. Skończył studia filozoficzne i zaraz po obronie pracy magisterskiej pracował jako ślusarz. Był także bramkarzem w pierwszoligowej drużynie Legii Warszawa.

 Na zakończenie uroczystości prorektor Jacek Semianiak wręczył podziękowania wszystkim pracownikom naukowym, którzy od samego początku byli i są nadal związani w Wydziałem Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Źródło: www.echodnia.eu