Piknik Europejski

1 września br.,w Parku Miejskim w Kielcach wicemarszałek Zdzisław Wrzałka uczestniczył w „Pikniku Europejskim” zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek EFS.

1 września br.,w Parku Miejskim w Kielcach wicemarszałek Zdzisław Wrzałka uczestniczył w „Pikniku Europejskim” zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek EFS.
 
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego – Świętokrzyskie wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie oraz Agencją AGART Studio z Katowic  zaprosli wszystkich mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego na imprezę rekreacyjno-promocyjną.

Wydarzenie miało na celu promocję działalności Regionalnego Ośrodka EFS oraz popularyzację informacji na temat Europejskiego Funduszu Społecznego.

Piknik był również okazją, aby spotkać się z ekspertami Stowarzyszenia Integracja i Rozwój – prowadzącego Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach, którzy wskażą, gdzie i na jakich zasadach można skorzystać ze szkoleń i doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS oraz w jaki sposób skutecznie pozyskać środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na czas trwania imprezy przygotowane zostały liczne atrakcje: różnorodne gry i zabawy zespołowe, konkursy z nagrodami, krojenie gigantycznego tortu w kolorach Unii Europejskiej, układanie żywego napisu EFS filmowane przez telewizję oraz występy zespołu muzycznego ABBA Family.