Obwodnica Pińczowa coraz bliżej – wspólna realizacja inwestycji

Obwodnica Pińczowa coraz bliżej – wspólna realizacja inwestycji

W Pińczowie Adam Jarubas, marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa uczestniczyli w uroczystej sesji Rady Gminy, podczas której podpisana została umowa na budowę obwodnicy Pińczowa i rozbudowę drogi wojewódzkiej w miejscowości Skrzypiów.

Umowy dotyczą opracowania studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskania decyzji środowiskowej i wykonania programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pt. „Budowy obwodnicy Pińczowa” oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 w miejscowości Skrzypiów”. Obszar objęty zadaniem pt. „Budowa obwodnicy Pińczowa” zlokalizowany jest na terenie powiatu Pińczowskiego, gdzie krzyżują się drogi wojewódzkie nr 766 Pińczów – Michałów – Węchadłów, nr 767 Pińczów-Busko Zdrój i nr 776 Pińczów- Kije- Morawica, a także drogi powiatowe – nr 15121 Pińczów – Chmielnik i nr 15320 Pińczów – Imielno – Jadwinów. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest przeniesienie ruchu pojazdów samochodowych z centrum miejscowości Pińczów na nowy odcinek drogi po stronie wschodniej wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 767, co znacznie usprawni komunikację w tym obszarze, poprawi parametry techniczne drogi, a także w sposób zasadniczy wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników dróg. Realizacja tego przedsięwzięcia poprawi podstawowy układ drogowy regionu, a także dostępności do stref gospodarczych i turystycznych województwa oraz bezpieczeństwa ruchu.

Z kolei opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 w miejscowości Skrzypiów” obejmuje wykonanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Podstawowymi celami inwestycji są:
− poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na odcinku Pińczów – Węchadłów;
− dostosowanie nawierzchnia do przeprowadzania ruchu ciężkiego;
− poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu drogi wojewódzkiej Nr 766;
− umożliwienie rozwoju gospodarczego terenów zlokalizowanych m.in. w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej Nr 766.

Źródło: Biuro Prasowe UM