Dsc01428

Pionierski punkt odpadów w Ożarowie

Pionierski w regionie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych został otwarty w Ożarowie. Całkowity koszt budowy i wyposażenia wyniósł około 3,3 mln zł, z czego 2 mln zł gmina otrzymała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Obecny podczas uroczystości świętokrzyski wojewódzki inspektor ochrony środowiska, Witold Bruzda podkreślił, że to jedna z podstawowych inwestycji, która powinna być wykonana w każdej gminie. – Gratuluję burmistrzowi i radnym, że podjęli taką decyzję – powiedział. – Tu będzie stały dostęp do punktu, by oddać odpady komunalne produkowane w gospodarstwach domowych.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Opatowskiego, Bożena Kornacka pogratulowała inwestycji w imieniu starosty opatowskiego Tomasza Stańka i samorządu opatowskiego. Ksiądz proboszcz miejscowej parafii, Jan Ziętarski podziękował i poświęcił nowe obiekty. Po przecięciu symbolicznej wstęgi wszyscy zwiedzili nową inwestycję. – Nasz punkt selektywnej zbiórki odpadów może być wzorem dla innych samorządów, które chcą rozwijać podobną działalność – powiedział podczas uroczystości burmistrz Marcin Majcher. – To pierwszy punkt w gminie, w której nie jest zlokalizowana regionalna instalacja odpadów komunalnych. Kolejne samorządy mogą skorzystać z naszych doświadczeń.

Do punktu mieszkańcy gminy będą mogli dostarczać posegregowane odpady komunalne. Będzie tu miejsce zarówno na wielkie gabaryty, na przykład stare meble, jak również gruz z remontów mieszkań czy też popiół. Będzie można dostarczać odpady zielone: trawę i gałęzie. Zostaną ustawione kosze na elektrośmieci, zużyte żarówki, baterie, leki, akumulatory, czy też odpady niebezpieczne, na przykład opakowania po środkach chemicznych. Ważne jest, aby wszystkie odpady były posegregowane, bo wtedy dostarczający je mieszkaniec nie będzie ponosił żadnych opłat.

Lokalizacja