Minister Janusz Kowalski, marszałek Andrzej Bętkowski, poseł Mariusz Gosek, członek Zarządu Tomasz Jamka

Planowane inwestycje kolejowe w regionie

Marszałek Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka spotkali się dziś z sekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Januszem Kowalskim. Rozmowy dotyczyły Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz Programu Kolej Plus. W spotkaniu uczestniczył także poseł Mariusz Gosek.

Na temat planowanych w regonie świętokrzyskim inwestycji infrastrukturalnych w zakresie kolei minister Janusz Kowalski mówił podczas konferencji prasowej, która odbyła się po spotkaniu z marszałkiem województwa Andrzejem Bętkowskim. Planowane inwestycje to przede wszystkim „dwie szprychy”, czyli przebiegające przez województwo świętokrzyskie trasy kolejowe (Szprycha nr 6 oraz Szprycha nr 7), a także skomunikowanie regionu z województwami: małopolskim i łódzkim.

Kluczowe mają być linie kolejowe: nr 73 (od Kielc, przez Busko Zdrój, aż do połączenia z województwem małopolskim – Tarnowem) oraz nr 25 (w śladzie od Skarżyska-Kamiennej, przez Końskie, Opoczno, do granicy z województwem łódzkim – Tomaszowem Mazowieckim). Znacząca, w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego, ma być także linia nr 89 Tumlin – Wąsosz Konecki.

Realizacja inwestycji umożliwi skrócenie czasu przejazdu z Kielc do Warszawy z 2 godz. 30 min. do 1 godz. 5 min. Ponadto, z infrastruktury będą mogły korzystać także pociągi regionalne.

– W ramach Programu Kolej Plus złożyliśmy z województwem łódzkim projekt do PKP PLK, dotyczący modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 25 od Skarżyska-Kamiennej do Tomaszowa Mazowieckiego. Dzięki podjętej współpracy i zakwalifikowaniu naszego projektu w dn. 24 listopada br. do drugiego etapu Programu, możliwym będzie wykonanie wstępnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych. Szacunkowy koszt wykonania całej dokumentacji na rzecz tej inwestycji wyniesie ok. 40 mln zł – poinformował Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Galeria zdjęć