Wśród uczestników spotkania stoi wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik oraz wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii Iwona Michałek

Planowane zmiany poprawią sytuację na rynku pracy

Założeniom reformy rynku pracy poświęcone było spotkanie przedstawicieli urzędów pracy z terenu województwa świętokrzyskiego z wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii Iwoną Michałek oraz wicemarszałek województwa Renatą Janik. Takie konsultacje planowanych zmian przeprowadzane są we wszystkich województwach. Organizatorem spotkania był Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

Jak poinformowała wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii Iwona Michałek, obecnie trwają prace nad czterema ustawami: o wspieraniu zatrudnienia, o zatrudnianiu cudzoziemców, o obsłudze w systemie teleinformatycznym umów dotyczących zatrudnienia oraz o agencji ds. młodzieży.

Najważniejsze propozycje zmian mają dotyczyć m. in. przekształcenia powiatowych urzędów pracy w centra wspierania zatrudnienia, które pozostaną w gestii samorządów, ale ich działanie będzie mniej zbiurokratyzowane, bardziej elastyczne, ukierunkowane na zindywidualizowaną pomoc nie tylko dla poszukujących pracy, ale też dla pracodawców szukających pracowników. Na poziom powiatowych urzędów pracy z poziomu wojewódzkiego ma przejść wydawanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, co skróciłoby procedurę. To odpowiedź na potrzeby pracodawców w branżach, w których są ogromne problemy ze znalezieniem polskich pracowników.

Wiceminister podkreśliła, że obecnie stopa bezrobocia w Polsce jest jedną z najniższych w Europie (5,8%), jednak rynek pracy wymaga zmian, a brak odpowiednio przygotowanych pracowników hamuje rozwój przedsiębiorstw.

– Musimy zreformować rynek pracy, bo tego wymaga gospodarka. W Krajowym Planie Odbudowy zabezpieczono 52 mln euro na reformę rynku pracy i jego cyfryzację, co pozwoli uprościć zbiurokratyzowane procedury i będzie ułatwieniem zarówno dla poszukujących pracy jak i pracodawców – mówiła wiceminister Iwona Michałek.

– Wszystkie planowane zmiany będą korzystne dla rynku pracy. Mimo dobrych wskaźników, relatywnie niskiej stopy bezrobocia, pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, również na świętokrzyskim rynku pracy. Zarząd Województwa czyni starania, aby w kolejnej perspektywie finansowej zostały dobrze zainwestowane środki w rozwój szkolnictwa zawodowego. Musimy tak kształtować rynek pracy, aby kształcić młodych ludzi w zawodach, których pracodawcy potrzebują – podkreślała wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik. Dodała, że konieczna jest przy tym współpraca wszystkich podmiotów działających w obszarze rynku pracy – nie tylko urzędów pracy, ale też samorządu województwa, samorządów lokalnych, przedsiębiorców oraz szkolnictwa.

Wicemarszałek Renata Janik w imieniu własnym i marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego podziękowała przy okazji przedstawicielom urzędów pracy za wytężoną pracę w okresie pandemii, co pozwoliło dobrze wykorzystać dostępne środki na wsparcie firm dotkniętych skutkami pandemii, a co za tym idzie – uratować wiele miejsc pracy.

W spotkaniu uczestniczyły również m. in. dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Aleksandra Marcinkowska i Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach Magdalena Fogiel-Litwinek.

Galeria zdjęć