Poszukiwanie ofert pracy

Po pracę do Łagowa

Osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub chcące zmienić dotychczasowe zajęcie powinny zajrzeć 11 maja, do Łagowa. W miejscowym Gminnym Zespole Szkół odbędą się XLIII Powiatowe Targi Pracy. Przedsięwzięcie, któremu patronują Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego, Michał Godowski, starosta kielecki oraz Arkadiusz Piecyk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, rozpocznie się o godzinie 12.

Targi Pracy to doskonała możliwość zaprezentowania zakresu działalności firm, ofert pracy i wymogów rekrutacyjnych osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, a także okazja do bezpośredniego kontaktu z potencjalnym pracodawcą. Oprócz ofert pracy zgłoszonych przez wystawców, przybywający mogą zapoznać się z ogłoszeniami przedstawionymi przez powiatowe publiczne służby zatrudnienia oraz propozycjami pracy za granicą, pozyskanymi w ramach sieci EURES.

W trakcie Powiatowych Targów Pracy będzie można także uzyskać broszury i wskazówki od firmy szkoleniowo-doradczych. Organizowane przez nie bezpłatne kursy, finansowane ze środków Unii Europejskiej, pozwalają na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji lub nabycie nowych umiejętności.

Przybyli będą mieli też okazję skorzystać z porad m.in.: Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społeczny, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Lokalizacja