Po Raz 12. Wręczono Świętokrzyskie Victorie (31)

Po raz 12. wręczono “Świętokrzyskie Victorie”

Stanisław Rupniewski, PGE Energia Ciepła S.A. Elektrociepłownia Kielce oraz samorząd Gminy i Miasta Chęciny to laureaci Nagrody Marszałka Województwa “Świętokrzyska Victoria”. Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się we wtorek, 25 lutego, w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. Gospodarzami gali byli marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś.

Gośćmi uroczystego spotkania byli poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski oraz członek Zarządu Tomasz Jamka, włodarze miast, gmin i powiatów, przedstawiciele instytucji i firm oraz środowisk artystycznych i naukowych regionu świętokrzyskiego.

Zebranych powitali i uroczyście otworzyli samorządową galę marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. – Przez 11 edycji Nagroda “Świętokrzyska Victoria” wypracowała już sobie swoją markę i zajęła znaczącą pozycję wśród wyróżnień przyznawanych w naszym regionie – podkreślił przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś. – Naszym zdaniem gala nagrody stała się ważnym wydarzeniem, nie tylko kulturalnym – dodał przewodniczący Andrzej Pruś.

– Ideą, która przyświecała pomysłodawcom nagrody było przekonanie, że warto pokazywać instytucje, samorządy, firmy, wyjątkowe osoby, które każdego dnia wpływają na kreowanie pozytywnego wizerunku województwa – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski.

Głos zabrał również poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec. – “Świętokrzyska Victoria” to marka coraz bardziej rozpoznawalna w całej Polsce. Mam głębokie przekonanie, że osoby i instytucje wyróżnione tą nagrodą stanowią grono ludzi, kreujących świętokrzyskie i ciężko pracujących na wizerunek naszego regionu. Dziś do tego zacnego grona dołączą kolejne niezwykłe postaci. Dziękuję im za ich pracę – powiedział poseł Krzysztof Lipiec.

W XII edycji Nagrody Marszałka Województwa, Kapituła konkursu oceniła 48 przedstawionych kandydatur, zgłaszanych w 3 kategoriach. Nominowanymi w kategorii Osobowość zostali:  szef i współtwórca grupy Supon Stanisław Rupniewski, historyk prof. Adam Massalski, siostra Barbara Kubacka wychowawca w Ognisku Wychowawczym Caritas w Jędrzejowie, Marcin Piszczek burmistrz Jędrzejowa oraz Paweł Krakowiak – prezes Stowarzyszenia „Avito Vivit Honore”, ceniony działacz regionalny specjalizujący się w rekonstrukcjach historycznych. Do nagrody w kategorii Samorządność nominowano: Gminę i Miasto Chęciny, Gminę Bieliny, Miasto i Gminę Busko-Zdrój, Powiat Kielecki oraz Miasto i Gminę Morawica. W kategorii Przedsiębiorczość nominacje otrzymały firmy i organizacje: Targi Kielce S.A., Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A., Fabryka Kotłów „Sefako” S.A., PGE Energia Ciepła S.A. oraz Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Zwycięzcą XII edycji Nagrody Marszałka Województwa w kategorii Samorządność została Gmina i Miasto Chęciny. – To wyjątkowy samorząd, gmina stawiająca na wszechstronny rozwój, jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc przez turystów całego kraju – podkreślał, ogłaszając zwycięzcę, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś. – Chęciny to lider w wydatkowaniu funduszy europejskich, gmina, która zrealizowała szereg przedsięwzięć na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, inwestuje w odnawianie obiektów zabytkowych oraz inicjuje projekty, dzięki którym świętokrzyskie jawi się jako miejsce unikatowe – dodał przewodniczący.

Statuetkę i gratulacje z rąk marszałka Andrzeja Bętkowskiego i przewodniczącego Andrzeja Prusia odebrał burmistrz Chęcin. – Są ważne chwile jak ta, gdy brakuje mi słów – powiedział wzruszony burmistrz Robert Jaworski. – To nasza wspólna zasługa, ważna chwila dla włodarzy Chęcin, dla radnych, sołtysów, dla mieszkańców. Każda nagroda cieszy, czuję więc powód do dumy, satysfakcji i radości. Jako przedstawiciel samorządu chęcińskiego staram się pracować na rzecz naszej małej ojczyzny. Trwają kolejne inwestycje, które dadzą ważne rozwiązania, kolejne miejsca pracy, ułatwią życie naszym mieszkańcom – dodał.

W kategorii Przedsiębiorczość statuetka Świętokrzyskiej Victorii została przyznana PGE Energia Ciepła S.A. – Oddział Elektrociepłownia w Kielcach jest największym producentem ciepła, na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody, dla mieszkańców stolicy regionu. Zaopatruje ponad 60% odbiorców na lokalnym rynku. Z myślą o środowisku, w 2019 roku rozpoczęto modernizację kotłów, co znacząco zmniejszy emisję pyłu do atmosfery – mówił marszałek województwa Andrzej Bętkowski, wręczając statuetkę dyrektorowi PGE Energia Ciepła, Dariuszowi Kozakowi.

– Ta nagroda to podziękowanie dla wszystkich pracowników naszej firmy, którzy ciężko pracują, starają się, by mieszkańcom Kielc zapewnić dostawy ciepła i energii – powiedział dyrektor PGE Energia Ciepła Dariusz Kozak. – Realizujemy program “Dzielimy się ciepłem”. W jego ramach ci najbardziej potrzebujący są przez nas wspierani materialnie. Ta nagroda – 5 tysięcy złotych – również trafi do potrzebujących, przekażemy ją do kieleckiego Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży – powiedział.

Zwycięzcą w kategorii Osobowość w XII edycji nagrody był Stanisław Rupniewski. – Do grona laureatów “Świętokrzyskiej Victorii” dołącza współtwórca Grupy Supon, zajmującej się sprzedażą sprzętu z zakresu BHP i usług przeciwpożarowych, ale też działacz społeczny, mecenas wydarzeń kulturalnych, samorządowiec – podkreślał przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś.

-Jestem dumny, że wiele znaczących osób udzieliło mi rekomendacji, zaufało mi i doceniło moje starania, pracę na rzecz innych – powiedział Stanisław Rupniewski. – Zasadą lidera jest, by sukcesami dzielić się z innymi. Nagroda “Świętokrzyskiej Victorii” jest tak naprawdę dla wszystkich mieszkańców województwa, pracujących każdego dnia na rzecz naszego regionu. Tą statuetkę wszystkim państwu dedykuję – dodał Stanisław Rupniewski. Szef “Suponu” oświadczył, że nagrodę pieniężną przekazuje na rzecz Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas w Kielcach, a także na wsparcie renowacji zabytków sakralnych na kieleckiej Karczówce i w Jędrzejowie.

Galę nagrody “Świętokrzyska Victoria” uświetnił minirecital w wykonaniu muzyków Filharmonii Świętokrzyskiej oraz Kwartetu Wokalnego What’s Up, będącego laureatem nagrody samorządu województwa “Talenty Świętokrzyskie”. Gwiazdą wieczoru była Urszula, która przed kielecką publicznością wykonała najbardziej znane i lubiane utwory ze swojego repertuaru w akustycznym aranżacjach.

 

Laureaci XII edycji Nagrody “Świętokrzyska Victoria”:

Gmina i Miasto Chęciny – kategoria Samorządność

Rozwój turystyki i rekreacji jest jednym z priorytetów rozwoju tej gminy. Od wielu lat jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc przez turystów całego kraju. Mocne więzi emocjonalne mieszkańców z własną gminą idą tu w parze z poczuciem odpowiedzialności za materialne i niematerialne dziedzictwo tego miejsca. Lider w wydatkowaniu funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, aktywnie sięgający po rządowe środki m.in. w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Dróg Samorządowych czy też programu Maluch+. To gmina, która zrealizowała szereg przedsięwzięć na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, inwestuje w odnawianie obiektów zabytkowych oraz inicjuje projekty, dzięki którym świętokrzyskie jawi się jako miejsce unikatowe.  Nagroda zostaje przyznana za dążenia do wielofunkcyjnego rozwoju gminy i dostarczanie mieszkańcom nowych szans rozwojowych, za nieocenioną umiejętność prezentacji własnych atutów, skutkującą rosnącą liczbą mieszkańców, inwestorów i osób odwiedzających gminę, za tworzenie kompleksowego produktu turystycznego, za aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, dzięki którym możliwy jest dynamiczny rozwój gminy oraz podnoszenie jakości życia jej mieszkańców.

PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA W KIELCACH – kategoria Przedsiębiorczość

Firma od ponad trzech dekad działa na lokalnym rynku. Z usług tego przedsiębiorstwa korzystają tysiące mieszkańców Kielc. Z sukcesem dostosowuje swoją ofertę do potrzeb klientów indywidualnych oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Laureat nagród branżowych m.in. „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” 2019, NOWATOR 2008. Nagroda przyznana za budowanie mocnej marki województwa świętokrzyskiego poprzez wysoką jakość wytwarzanego produktu i profesjonalizm w świadczeniu usług, za dbanie o jakość oraz za troskę o stan środowiska naturalnego i proekologiczne spojrzenie na procesy technologiczne, za wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu i produkcji, aktywne uczestnictwo w życiu regionu: organizację i wspieranie wydarzeń dla lokalnej społeczności oraz działalność charytatywną.

Stanisław Rupniewski – kategoria Osobowość

To osoba, która całe swoje zawodowe życie oraz społeczną aktywność związała z Kielcami i regionem świętokrzyskim. Ceniony pracodawca, twórca miejsc pracy dla absolwentów, stażystów i praktykantów, w tym także osób niepełnosprawnych. Firma, na czele której stoi, jest rozpoznawalną marką systemów bezpieczeństwa w kraju i w Europie. Mecenas wydarzeń kulturalnych, naukowych i artystycznych oraz patron sportu młodzieżowego w regionie. Społecznik zaangażowany w sprawy ludzi bezdomnych i uzależnionych. Członek Ruchu Obrony Województwa w 1998 roku oraz laureat Nagrody Miasta Kielce. Doświadczony samorządowiec: wieloletni radny Rady Miasta Kielce oraz przewodniczący Rady Miasta Kielce. Nagroda przyznana jest za współtworzenie systemu bezpieczeństwa ludzi i mienia, za dokonania na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców naszego regionu oraz tworzenie miejsc pracy, za ofiarność i wytrwałość w działaniach, dzięki którym miejsca pamięci narodowej oraz kultu religijnego w naszym regionie zyskały nowe oblicze, za wspieranie świętokrzyskich organizacji charytatywnych, fundacji i  stowarzyszeń.