Czerwony napis na białym tle: Niepodległa

Pocztówka do Niepodległości 1920

Spotkanie podsumowujące projekt “Pocztówka do Niepodległości 1920” odbędzie się 19 października 2020 roku o godz. 12.30 w Dworze z Mirogonowic w Parku Etnograficznym w Tokarni. Zaprezentowany zostanie wyjątkowy projekt stanowiący pracę 100 uczestników w przedziale wiekowym: 6-10 lat, 10-19 lat, 19-25 lat, powyżej 25 lat oraz powyżej 60 lat, którzy w niezwykły sposób opisali, słownie lub graficznie, co dla nich oznacza “Niepodległość”.

Istotą projektu jest przedstawienie tych prac zbiorczo, zostały one złożone finalnie w jedną całość, tworząc jedną ogromną pocztówkę. Pocztówka do Niepodległości to projekt edukacyjno-wystawienniczy, polegający na zwiększeniu wśród lokalnej społeczności wiedzy na temat osób i wydarzeń związanych z walką o niepodległość Polski, jej odzyskaniem i utrwalaniem.

W ramach projektu przygotowane zostały filmy edukacyjne opowiadające w przystępny sposób o polskiej walce o ponowne zaistnienie i suwerenność, ze szczególnym zaznaczeniem wątków regionalnych i najważniejszego wydarzenia, jakim była bitwa warszawska 1920 roku, która świeżo odzyskaną niepodległość pozwoliła utrzymać. Głównym elementem projektu będzie przygotowanie wystawy plenerowej prezentującej 5 wielkoformatowych pocztówek związanych z polską Niepodległością. Pocztówki zostaną złożone z mniejszych elementów będących jednocześnie kartami pracy uczestników. W ten sposób powstanie wystawa prezentująca z jednej strony materiały archiwalne, a z drugiej – indywidualne odpowiedzi (tekstowe lub graficzne) uczestników projektu na pytanie: „Czym jest dla Ciebie Niepodległość”.

Ze względu na konieczność zachowania wszelkich środków ostrożności, wynikających z obostrzeń dotyczących tzw. “czerwonej strefy”, osoby, które zechcą wziąć udział w spotkaniu proszone są o wcześniejszy kontakt z opiekunem projektu Panem dr Krzysztofem Karbownikiem – Kierownikiem Działu Badań Etnograficznych, tel. 509 429 740.