Podsumowali największe przedsięwzięcie drogowe

Podsumowali największe przedsięwzięcie drogowe

Sala konferencyjna na szczycie wieży widokowej Targów Kielce była miejscem spotkania podsumowującego półmetek prac przy budowie drogi ekspresowej S7, przebiegającej przez województwo świętokrzyskie.
Uczestnikami konferencji byli odpowiedzialni za powstanie obwodnicy Kielc, czyli przedstawiciele iinwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz wykonawcy prac firmy Mostostal Warszawa. Nie zabrakło też ważnych postaci, bez których przedsięwzięcie to nie zostałoby zrealizowane – władz województwa na czele z marszałkiem Adamem Jarubasem, powiatu i miasta Kielce oraz gmin, przez które przebiega obwodnica.

Nie ulega wątpliwości, że zakończona niedawno inwestycja ma wielkie znaczenie dla komunikacji w regionie i tej części kraju. To największe przedsięwzięcie drogowe zrealizowane w historii województwa świętokrzyskiego. – To największa dotychczas inwestycja drogowa i na jej przykładzie możemy zaobserwować, jak kapitalne znaczenie mają tego typu inwestycje. One są nieskrojone na miarę nawet jednej dekady, ale pewnie półwiecza, bo pokazują jak relatywizują się odległości. Jeśli do Skarżyska możemy dzisiaj bez specjalnej brawury dojechać w 15 minut, to często w ramach miasta z jednego końca na drugi ta podróż trwa dłużej. Jeśli chodzi o obwodnicę, to trzeba oddać szacunek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, bo to rzeczywiście jest kawał dobrej roboty. Trasa S7 to jeden z ważniejszych traktów drogowych. Cieszymy się, że na tym świętokrzyskim odcinku te prace są bardzo zaawansowane i znajdują potwierdzenie w planach finansowych, bo bardzo często jest tak, że te plany mają tylko charakter projektowy. W tym wypadku mamy już ogłoszone procedury przetargowe. Mamy nadzieję,że już niedługo będziemy mogli dojechać i do Krakowa, i do Warszawy w szybkim tempie – powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Źródło: www.wrota-swietokrzyskie.pl