Renata Janik Wręcza Wyróżnienie

Podsumowano kampanię „Pola Nadziei”

Dobiegła końca prowadzona przez Caritas Diecezji Kieleckiej kampania Pola Nadziei 2021/2022. Od października ubiegłego roku w całym regionie podjęto szereg inicjatyw, których celem było propagowanie idei hospicyjnej i otwieranie ludzkich serc na potrzeby materialne, emocjonalne i duchowe osób chorych i cierpiących. Dziś, podczas uroczystej Gali w kieleckim Domu Środowisk Twórczych – Pałacu Tomasza Zielińskiego podsumowano efekty działań na rzecz Hospicjum im św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach. Z organizatorami i partnerami akcji oraz wolontariuszami spotkała się wicemarszałek Renata Janik.

Każdego roku wczesną wiosną w naszym regionie odbywają się zbiórki pieniędzy, których znakiem rozpoznawczym są żonkile – symbole odrodzenia, wręczane przez wolontariuszy w zamian za datki. Gromadzone w ten sposób środki wspierają Hospicjum im św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach w ramach ogólnopolskiej kampanii „Pola Nadziei”.

Jak przekonywała wicemarszałek Renata Janik – Żadne z tych przedsięwzięć nie byłoby możliwe bez wsparcia sympatyków, darczyńców, wolontariuszy i ludzi dobrej woli. To budujące, że nie brakuje w naszym regionie osób, w których idea pomagania innym kwitnie, jak sadzone każdej jesieni w całym województwie żonkile. Serdecznie dziękuję za tę szlachetną postawę i otwarte serca. I jak poinformowała – W nowej unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 Świętokrzyskie ma zarezerwowane ponad pół miliarda złotych na wsparcie projektów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu oraz pomoc osobom z niepełnosprawnościami, chorym i potrzebującym. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na czele z marszałkiem Andrzejem Bętkowskim zaprasza naszego sprawdzonego partnera, jakim jest Caritas Diecezji Kieleckiej do śledzenia konkursów i składania wniosków na wsparcie kolejnych, pięknych przedsięwzięć, służących drugiemu człowiekowi.

W Kampanię „Pola Nadziei”, jak co roku włączył się Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. W kwietniu przed budynkiem urzędu przeprowadzono kwestę, podczas której zbierano datki na rzecz kieleckiego Hospicjum.