Herby Świętokrzyskie Winnica

Podyskutują o regionalnej polityce młodzieżowej

Ze świętokrzyskich przykładów kreowania polityki regionalnej dla młodzieży chcą skorzystać przedstawiciele Winnickiej Obwodowej Administracji Państwowej, którzy od 15 listopada, gościć będą w naszym regionie. Delegacja odwiedzi m.in. Starachowice, gdzie porozmawia z autorką pierwszej miejskiej strategii dla młodzieży. Spotka się także z młodymi ludźmi zaangażowanymi w realizację projektów w ramach programu grantowego “Mania Działania”.

Trzydniowy pobyt zapoczątkuje oficjalne powitanie delegacji w składzie: Natalia Zabolotna, dyrektor Departamentu Polityki Społecznej i Młodzieżowej Winnickiej Obwodowej Administracji Państwowej, Anastasiia Haidei, kierownik Oddziału Polityki Młodzieżowej i Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi w wyżej wymienionym Departamencie, Nataliia Fasolia, nauczycielka języka ukraińskiego i literatury w Szkole w Yakuszyncach, koordynator Projektów Międzynarodowych Wymian Młodzieży, Yuliia Yunova, prezydent Szkoły Nr 35 w Winnicy, Sofiia Kviat, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Szkoły Nr 1 w Winnicy, Yuliia Labunets, przewodnicząca Komisji Ds. Działań Międzynarodowych Rady Studenckiej w Obwodzie Winnickim oraz Bohdan Dobrovolskyi, nauczyciel-organizator, wolontariusz w wydarzeniach obwodowych i ogólnoukraińskich, przez marszałka Adama Jarubasa i wicemarszałka Jana Maćkowiaka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
Następnie goście udadzą się do Starachowic, gdzie zaplanowano spotkanie z autorką pierwszej miejskiej strategii dla młodzieży i jej adresatami. W Wąchocku grupa porozmawia z młodymi mieszkańcami, realizującymi projekty w ramach Programu grantowego dla młodzieży „Mania Działania”. Natomiast w Mostkach zapoznają się z korzyściami płynącymi ze wzmacniania aktywności społecznej młodzieży na poziomie gminy w oparciu o działalność Młodzieżowej Rady Gminy w Suchedniowie.

W kolejnym dniu ukraińscy reprezentanci samorządu i oświaty dowiedzą się jak działa Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, wezmą udział w Kongresie Młodzieżowych Rad oraz spotkają się z osobami i organizacjami zaangażowanymi w realizację “Mani Działania”, a także zapoznają się z założeniami Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Liderów „Liderzy dla Młodzieży”. Na zakończenie zaplanowano warsztaty podsumowujące działania adresowane do młodych ludzi i wytyczenie kierunków działania w odniesieniu do polityki młodzieżowej prowadzonej w Obwodzie Winnickim.

Zwieńczeniem wizyty będzie turystyczna wycieczka po Kielcach oraz wyjazd do Wólki Milanowskiej na spotkanie bilansujące Świętokrzyski Program Rozwoju Liderów „Liderzy dla Młodzieży”.

Lokalizacja