Pogańska osada u stóp Świętego Krzyża

Pogańska osada u stóp Świętego Krzyża

Święty Gaj, kręgi bóstw Śwista, Pośwista i Pogody, karczma regionalna, warsztat garncarski, warsztat obróbki drewna czy chatka zielarki. To wszystko i wiele więcej można zobaczyć w Średniowiecznej Osadzie u podnóża Świętego Krzyża.

W niewielkiej miejscowości Huta Szklana w gminie Bieliny powstało dość nietypowe miejsce. To Średniowieczna Osada, w której czas cofa się o kilka stuleci. Gdy tylko przekroczymy bramę Osady poczujemy się, jakby wehikuł czasu przeniósł nas w odległą przeszłość.
Wioska została wybudowana na działce o powierzchni około 1,63 ha. W Osadzie zlokalizowane są drewniane chatki z XII/XIV wieku które w interaktywny sposób ukazujących życie Słowian i ich pracę. Na każdym stanowisku można zapoznać się z innym rzemiosłem i wcielić się w rolę słowiańskiego rzemieślnika, czyli garncarza, tkacza, kowala czy rymarza.
Ponadto wioska stanowi bazę infrastrukturalną dla gier terenowych pod nazwą „Kraina Legend Świętokrzyskich”, odwołujących się do lokalnych legend, w szczególności pokazujących proces przyjęcia chrześcijaństwa przez Słowian, ukazujących słowiańską mitologię i ich pozostałości w obecnych zwyczajach. Gry terenowe stanowią innowacyjny produkt zapewniający edukację przez zabawę. Oferta Wioski stanowi uzupełnienie funkcji edukacyjnej Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu o atrakcyjne w formie przedstawienie początków chrześcijaństwa w regionie świętokrzyskim.
Osada Średniowieczna została podzielona na trzy części. Pierwsza strefa jest położona na zboczu od strony drogi prowadzącej na Święty Krzyż. Pełni funkcję socjalno-rekreacyjno-gastronomiczną z karczmą regionalną, bramą główną – „wehikułem czasu” oraz placem zabaw, czyli „grodziskiem”.
Strefa druga, czyli „sacrum”, pośrednia, jest położona na niewielkiej wyniosłości, do której przechodzi się przez pomost drewniany nad potokiem – okresowym dopływem rzeczki Hutki. W tej sferze znajduje się: staw „mokradło”, Święty Gaj, kręgi bóstw Śwista, Pośwista i Pogody, amfiteatr. Wreszcie ostatnia, trzecia strefa, z osadą słowiańską, z budownictwem nawiązującym do średniowiecza. Można tu spotkać chaty, warsztaty prezentujące poszczególne rzemiosł, a po środku znajduje się studia. Na zwiedzających czekają tu: gospodarstwo domowe, warsztat garncarski, warsztat obróbki drewna, warsztat rymarski i szewski, chatka zielarki.

 

Adres:
Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach – Osada Średniowieczna i Karczma
ul. Huta Szklana 37
26-004 Bieliny
Telefon: 41-26-08-151 lub 41-26-08-156

Więcej informacji tutaj

 

Fot. źródło ww.osadasredniowieczna.eu

Lokalizacja