Połączenia autobusowe

Województwo Świętokrzyskie zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5) lit. a) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich.

Linie te zapewniły dostępność autobusowego publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa świętokrzyskiego, a tym samym przyczyniły się do likwidacji białych plam transportowych.

Dzięki połączeniom realizowanym przez Operatorów publicznego transportu zbiorowego zwiększyła się dostępność komunikacji autobusowej dla mieszkańców mniejszych miejscowości, które były omijane przez komunikację publiczną, a przez to mieli oni problem z dostaniem się do pracy, szkół, ośrodków opieki medycznej i instytucji publicznych.

Rozkład jazdy autobusów oraz cennik