„Pomagamy Polakom w Mołdawii”

„Pomagamy Polakom w Mołdawii”

Sprzed Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wyruszył transport z ponad 1 tysiącem książek dla Polaków w Mołdawii. W podsumowaniu akcji wzięli udział w marszałek Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Agata Binkowska, Sekretarz Województwa Bernard Antos oraz radny Krzysztof Dziekan, który pokrył koszty transportu darów do Mołdawii.

Książki – podręczniki i literatura piękna – zostały zebrane podczas zainicjowanej przez marszałka Adama Jarubasa kolejnej akcji charytatywnej „Pomagamy Polakom w Mołdawii”. – Wszyscy mówią o dużych skupiskach Polonii na Ukrainie, Litwie i w Kazachstanie, którym trzeba pomagać. Zapominamy jednak o tych naszych rodakach rozrzuconych po całym świecie, a żyjących w małych enklawach. Kilka lat temu dzięki inicjatywie Roberta Biernackiego zwróciliśmy w Urzędzie Marszałkowskim uwagę na Polaków żyjących w Naddniestrzu, Bukowinie, północnych rejonach Rumunii. Tam też po raz kolejny wysyłamy naszą pomoc. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję – mówił Adam Jarubas.

W projekt włączyła się młodzież VI LO im. Juliusza Słowackiego w Kielcach i księgarnia Światowid z Kielc, która odsprzedała po symbolicznej cenie 1 zł 168 egzemplarzy nowych podręczników do języka polskiego i historii. – Zbyt szybko w naszym kraju zmieniane są podręczniki szkolne. Te, które u nas tracą aktualność spokojnie mogą pomóc w edukacji Polaków na obczyźnie. Bez wahania przystąpiłem do inicjatywy marszałka, aby wspomóc rodaków w Mołdawii – powiedział Krzysztof Lorek z księgarni Światowid.

Transport książek sfinansowany został przez radnego Sejmiku Województwa Krzysztofa Dziekana. – To zapomniana Polonia, bliska memu sercu. Książek nie ofiarowałem, długopisów ani zeszytów nie produkuję ale mogłem użyczyć samochód dostawczy i sfinansować przewóz, tak też bez wahania zrobiłem – podkreślał Krzysztof Dziekan.

To już szósta z akcji charytatywnych organizowanych od 2012 r. przez Urząd Marszałkowski wspólnie z naszymi społecznymi partnerami – Fundacją Jaśka Meli „Poza Horyzonty”, Stowarzyszeniem Współpracy Polska – Wschód oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich.
– To kolejna udana akcja pomocy, do której przeprowadzenia  udało się włączyć: Wolontariat Pracowniczy Urzędu Marszałkowskiego, młodzież  Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, księgarnię „Światowid” oraz radnego Sejmiku Województwa Krzysztofa Dziekana. Wielką pomoc w zorganizowaniu całego przedsięwzięcia okazał Rusłan Misac, student z Naddniestrza stypendysta Samorządu Województwa, obecnie student filologii rosyjskiej UJK w Kielcach – poinformował Robert Biernacki.

Podczas dotychczasowych akcji zbieraliśmy książki, kasety, płyty z polskimi utworami dla Polaków mieszkających na Litwie i na Ukrainie. Tuż przed końcem 2012 roku, ponad 1,5 tony książek – prawie 4 tysiące woluminów – trafiło do środowisk polonijnych w Rumunii, Mołdawii i Republice Naddniestrza. W marcu 2014 r. jednorazowy sprzęt medyczny (kilkanaście tysięcy sztuk strzykawek, maseczek, rurek intubacyjnych, opatrunków, igieł i wenflonów) przekazany przez Wojewódzki Szpital Zespolony dla Polaków zamieszkałych w Mołdawii. A w marcu 2015 ruszył Konwój humanitarny ze specjalistycznym sprzętem i aparaturą medyczną do szpitala w Komracie (Terytorium Autonomiczne Gagauzji w Mołdawii). Aparat USG, sprzęt do diagnostyki onkologicznej, lampy operacyjne, sterylizator konieczny na bloku operacyjnym, defibrylator z EKG – to sprzęt medyczny, który w ramach pomocy humanitarnej przekazano dla Polonii w Mołdawii w ramach wspólnej akcji Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.