Pomnik Niepodległościowy odsłonięty w Ożarowie

Pomnik Niepodległościowy odsłonięty w Ożarowie

9 października,  na skwerku przy Placu Wolności w Ożarowie odsłonięty został Pomnik Niepodległościowy. W uroczystościach uczestniczył członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski i Beata Oczkowicz, wiceminister obrony narodowej.   

Autorem pomnika jest kielecki artysta rzeźbiarz Arkadiusz Latos. To wykonany z brązu orzeł, który zrywa się do lotu z pionowego, 4-metrowego postumentu wykonanego z ożarowskiego betonu. Orzeł  o wysokości około 1,3 m z rozpiętością skrzydeł ponad 2 m jest symbolem rodzącej się niepodległości. Dość przestrzenne jego skrzydła są w kształcie litery „V”, cztery lotki z jednej strony, cztery z drugiej. Pod orłem jest krzyż, na dole – tablica upamiętniająca rocznicę.

– Dzisiaj w Ożarowie kłaniamy się nisko wszystkim tym, którzy potrafili z perspektywą patrzeć w przyszłość, nie zawahali się, mieli jasno określone cele przepojone miłością do ojczyzny – powiedział Kazimierz Kotowski. – Dzisiaj możemy mówić o wszystkich kolejnych wydarzeniach, o dwudziestoleciu międzywojennym, o wielkiej wojnie 1939-45, o kształtowania się ruchów i działań, które zaowocowały rokiem 1989. Cieszymy się tym, że możemy być wśród krajów zjednoczonej Europy, ale dzisiaj jesteśmy świadkami wielkiego wydarzenia w Ożarowie, na ziemi świętokrzyskiej. Pokazujemy młodzieży wielką lekcję historii, uczymy, jak należy czcić i szanować ludzi i wydarzenia. Dziękujemy Komitetowi Organizacyjnemu za działania, które zaowocowały powstaniem pomnika.          
                      
Uroczystości odsłonięcia pomnika odbyły się dokładnie w setną w setną rocznicę pierwszych nominacji oficerskich w 1. Pułku Piechoty Legionów nadanych przez Józefa Piłsudskiego w pobliskich Jakubowicach. Rozpoczęły się od mszy świętej w intencji ojczyzny w kościele pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ożarowie. Po mszy w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się sesja historyczna Rady Miejskiej. Wzięli w niej udział historycy, autor książki „Ku niepodległości” Marek Lis i dr Radosław Kubicki z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Delegacje udały się do Jakubowic, by złożyć kwiaty przed obeliskiem Józefa Piłsudskiego w Jakubowicach.

Przed odsłonięciem pomnika w Ożarowie burmistrz Marcin Majcher przypomniał, że  spośród niemal dwustu nominowanych oficerów czterdziestu osiągnęło stopień generała, wielu pełniło funkcje premierów, marszałków sejmu i senatu. Wśród mianowanych oficerów byli między innymi Kazimierz Sosnkowski, Felicjan Sławoj-Składkowski, Edward Rydz-Śmigły, Władysław Belina Prażmowski, Michał Żymierski, poeci, pisarze, chociażby Andrzej Strug czy Władysław Orkan. –  Pamięć o tych wydarzeniach jest ciągle żywa w naszym środowisku – powiedział burmistrz. – Spełniając postulaty mieszkańców uchwalą Rady Miejskiej powołany został Społeczny Komitet Budowy Pomnika. Za objecie patronatem tej uroczystości dziękuję prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu, który nie mógł do nas przyjechać, bo musiał uczestniczyć w  obchodach rocznicy łagodnej rewolucji w Niemczech, w Lipsku.   
 
Pomnik odsłoniła wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz, której towarzyszyli: wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, starosta opatowski Bogusław Włodarczyk, burmistrz Marcin Majcher, przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Wieczorek, prezes Grupy Ożarów SA, dyrektor generalny Andrzej Ptak. Pomnik poświęcił ksiądz prałat Stanisław Szczerek z miejscowej parafii.